rosomak siemianowice


Rosomak z Siemianowic [cz.34]

Rosomak z Siemianowic [cz.34]

Rozdział II//Chapter II Pojazdy z Siemianowic lata 1949-1989 W pierwszym okresie swego istnienia ówczesne Wojskowe Zakłady Mechaniczne zajmowały się remontami sprzętu pancernego znajdującego się w…

Rosomak z Siemianowic [cz.33]

Rosomak z Siemianowic [cz.33]

# Rosomak na kolejne 40 lat Dzięki swemu sztandarowemu produktowi spółka corocznie osiąga znaczne zyski ze swojej działalności, a eksport to najlepsza droga żeby je…

Rosomak z Siemianowic [cz.32]

Rosomak z Siemianowic [cz.32]

# Rosomak na kolejne 40 lat Kilka miesięcy później, 6 listopada 2015 r., zawarta została umowa z fińską spółką Patria Land Systems Oy, dotycząca wyprodukowania…

Rosomak z Siemianowic [cz.31]

Rosomak z Siemianowic [cz.31]

# Rosomak na kolejne 40 lat Symulatory Jaskier i Tasznik, mogą być połączone ze sobą, tworząc Kompleksowy Symulator Szkolenia Załóg KTO Rosomak, który może być…

Rosomak z Siemianowic [cz.30]

Rosomak z Siemianowic [cz.30]

# Rosomak na kolejne 40 lat Dostawa symulatorów to nie jedyny krok Rosomak S.A. w kierunku umocnienia pozycji zakładów jako centrum kompetencji związanego m.in. ze…

Rosomak z Siemianowic [cz.29]

Rosomak z Siemianowic [cz.29]

# Rosomak na kolejne 40 lat Jako doskonały przykład wdrażania przez producentów nowych rozwiązań i technologii wskazano rodzinę symulatorów załóg KTO Rosomak, która w tak…

Rosomak z Siemianowic [cz.28]

Rosomak z Siemianowic [cz.28]

# Rosomak na kolejne 40 lat 17 marca 2014 r. w WZM Siemianowicach Śląskich odbyła się konferencja „Sukces modernizacji Armii szansą dla przemysłu”. Jej głównymi…

Rosomak z Siemianowic [cz.27]

Rosomak z Siemianowic [cz.27]

# Rosomak na kolejne 40 lat Pojazdy w wersji bazowej mają posłużyć m.in. do skompletowania wersji specjalistycznych KTO: pojazdów rozpoznawczych w wersji dowódczej R-1 i…

Rosomak z Siemianowic [cz.26]

Rosomak z Siemianowic [cz.26]

# Rosomak na kolejne 40 lat Strony porozumiały się także w kwestii własności praw intelektualnych do wprowadzanych przez WZM zmian konstrukcyjnych w transporterach. Do tej…

Rosomak z Siemianowic [cz.25]

Rosomak z Siemianowic [cz.25]

# Rosomak na kolejne 40 lat Na początku 2013 roku Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że kupi na potrzeby Sił Zbrojnych kolejne KTO. Przedstawiciele kierownictwa resortu…
Strony