Rosomak z Siemianowic [cz.28]

# Rosomak na kolejne 40 lat

17 marca 2014 r. w WZM Siemianowicach
Śląskich odbyła się konferencja „Sukces modernizacji
Armii szansą dla przemysłu”. Jej głównymi tematami
były: wdrażanie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego do Sił Zbrojnych RP, a także nowa
koncepcja konsolidacji przedsiębiorstw polskiego
przemysłu obronnego będących własnością Skarbu
Państwa, w której podmiotem konsolidującym miała
być nowo utworzona struktura – Polska Grupa
Zbrojeniowa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele
rządu, przede wszystkim resortów obrony
i skarbu, Wojska Polskiego, zakładów przemysłowych
i placówek naukowo-badawczych. Siemianowickie
zakłady zostały nieprzypadkowo wybrane jako
miejsce, w którym zorganizowano tę konferencję – to
jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłu
zbrojeniowego w Polsce, a zarazem – jako jedno
z tzw. wojskowych przedsiębiorstw remontowo
-produkcyjnych, objętych nadzorem właścicielskim
przez MON – nie zostało objęte procesem konsolidacji.
Według nowej koncepcji rządu, właśnie one
miały zostać włączone w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Sieminowickie zakłady, w grupie 11 spółek
WPRP, weszły w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej
29 maja 2014 r.
Ówczesny szef MON Tomasz Siemoniak, który
otwierał konferencję, podkreślił, że aby osiągnąć
sukces, wojsko musi być partnerem dla przemysłu
obronnego – MON będzie preferowało polski
przemysł obronny, ale będzie też wymagającym
partnerem.
Współpraca między przemysłem, nauką
i wojskiem jest najważniejszym ogniwem działalności
każdego producenta sprzętu obronnego. W procesie
projektowania nowych wersji pojazdów wojskowych
zawsze biorą udział przedstawiciele każdej ze stron.
W ostatnich latach, na skutek opinii i doświadczeń
polskich żołnierzy w Afganistanie, wprowadziliśmy
kilkaset zmian konstrukcyjnych. Na każdym etapie
produkcji pojazdu przedstawiciele Rejonowego
Przedstawicielstwa Wojskowego mają wgląd w zakres
prac, a przede wszystkim w ich odbiór jakościowy –
mówił podczas konferencji prezes Adam Janik.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika