W kwietniu będziemy wybierać prezydenta Siemianowic Śląskich – ANKIETA

urząd miasta siemianowice
Gmach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wielu chciałoby być w nim głównym lokatorem, czyli prezydentem miasta. Co kilka lat komuś się to udaje. Jak będzie w tym roku?

Proponujemy zabawę: prezentujemy 9 osób, które – naszym zdaniem – mają wyborczy potencjał. Chcemy sprawdzić jak duży, więc udział w naszej ankiecie pozwoli go zmierzyć.

W kwietniu będziemy wybierać prezydenta miasta. Wybory samorządowe 2024: Kto zostanie prezydentem Siemianowic?

Ankieta na dole tekstu (KLIKNIJ TUTAJ)

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 roku. W ich trakcie mieszkańcy wybierać będą radnych oraz prezydenta miasta.

Przypomnijmy: Kandydować na prezydenta miasta może każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat nie jest zobowiązany do stałego zamieszkiwania na obszarze danej gminy, co umożliwia szerszy wybór liderów zdolnych do zarządzania miastem. Niemniej jednak istnieją pewne wykluczenia prawne – kandydat nie może być pozbawiony praw publicznych, być ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw wyborczych przez Trybunał Stanu. Również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe są wyłączone z możliwości kandydowania. Te wymogi mają na celu zapewnienie, że kandydaci na to odpowiedzialne stanowisko są osobami o nienagannej przeszłości i zaufaniu publicznym.

Prawo zgłaszania kandydatów na prezydenta miasta przysługuje komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych danej gminy.

My już teraz proponujemy zabawę: prezentujemy 9 osób, które – naszym zdaniem – mają wyborczy potencjał. Chcemy sprawdzić jak duży, więc udział w naszej ankiecie pozwoli go zmierzyć.

Wybierz swego kandydata!!!

Zaznacz, kto wg Ciebie byłby najlepszym prezydentem, możesz też wskazać, że żaden z przedstawionych i/lub napisać, kogo Ty, drogi Czytelniku, uważasz za najlepszego kandydata.

ADAM CEBULA

ADAM CEBULA

ADAM CEBULA

Nauczyciel w ZSTiO MERITUM. Funkcje radnego pełni od października 2005 roku. Od grudnia 2010 roku Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich, co dowodzi jego sprawności organizacyjnej, otwarcia na innych, umiejętności prowadzenia dialogu z każdą opcją. W dzisiejszych, kłótliwych czasach, to ostatnie wydaje się bardzo ważną cechą.

BEATA GAŁECKA

Od roku II zastępca prezydenta miasta. Najczęściej wzmiankujemy o niej jak wręcza dyplomy, składa gratulacje, wyraża podziękowania w imieniu prezydenta Rafała Piecha, który na takie sprawy nie lubi chyba marnować swego drogocennego czasu. Czy tak budowana rozpoznawalność w różnych środowiskach przełoży się na wyborczy efekt?

AGNIESZKA GŁADYSZ

AGNIESZKA GŁADYSZ

AGNIESZKA GŁADYSZ

I zastępca prezydenta, w tej kadencji nieaktywna w funkcjach reprezentacyjnych, skupia się na pracy w zaciszu gabinetu, ostatnio aktywizuje środowiska kobiece w mieście. Zważywszy na popularny ostatnio trend feministyczny i merytoryczny może być mocnym kandydatem.

ANDRZEJ GOŚCINIAK

ANDRZEJ GOŚCINIAK

ANDRZEJ GOŚCINIAK

Wielokrotny radny miejski (po raz pierwszy wybrany z listy Echa Siemianowic, które dziś wspiera innego kandydata) i wojewódzki. Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w kadencji 2011-2014. Niezwykle aktywny w Radzie Miasta i w swoim (Bytków) okręgu. Z racji wieku i doświadczenia można go nazwać siemianowickim Joe Bidenem.

RAFAŁ PIECH

RAFAŁ PIECH

RAFAŁ PIECH

Urzędujący prezydent miasta, który poparcie z wyborów w 2018 roku chyba roztrwonił, zaangażowaniem w ruch antyszczepionkowy, budowę kanapowej partyjki o wybitnie katonacjolistycznym profilu (która wciąż istnieje: ostatnio wyraziła sprzeciw „przeciwko obchodzeniu święta Chanuki w Sejmie”, czym ewidentnie poparła haniebny czyn posła Konfederacji i udowodniła, że tolerancja to jest dla niej słowo obce) i brakiem zaangażowania w problemy miejskie. Ostatnio głośno było o sesji, którą prezydent chciał zwołać, a która nie dochodziła do skutku z powodu nieobecności wystarczającej liczby radnych. To wyraźnie wskazuje, że nie może w pełni liczyć nawet na poparcie radnych swego stowarzyszenia (SMS) w nadchodzących wyborach.

ŁUKASZ ROSICKI

ŁUKASZ ROSICKI

ŁUKASZ ROSICKI

Najmłodszy siemianowicki radny obecnej kadencji, co może być zarówno atutem jak i balastem, popularność zyskał organizowaniem protestów przeciwko budownictwu mieszkaniowemu w …Chorzowie! zaś rozpoznawalność, gdy kierownicza (wówczas) w województwie partia PiS, której jest członkiem wyznaczyła go, nie wiedzieć dlaczego, na p.o. Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury.

DANUTA SOBCZYK

DANUTA SOBCZYK

DANUTA SOBCZYK

Zapamiętaliśmy ją głownie jako komisarza Siemianowic Śląskich z nadania PiS-u, od lipca do listopada 2006, po tym jak jak Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wygaszenie mandatu prezydenta Zbigniewa Szandara. Na Wikipedii przedstawiona jako samorządowiec i katechetka.

KRZYSZTOF SZYGA

KRZYSZTOF SZYGA

KRZYSZTOF SZYGA

Człowiek, który planuje swe polityczne odrodzenie niczym Feniks z popiołów. Partiami i organizacjami, do których należał, można by chyba obdzielić wszystkich tu przedstawionych. Dwie dekady temu miał swe największe osiągnięcia: był zastępcą prezydenta Siemianowic Śląskich (2002–2004); prezesem Związku Górnośląskiego (2003-2006); został posłem (2005-2007). Tu ciekawostka; Platforma Obywatelska, która go umieściła na swej liście cofnęła mu rekomendację (po zatwierdzeniu listy przez PKW, w tle sprawa sądowa), jednak mandat zdobył.

Z życia samorządowego i politycznego zniknął jakieś 15 lat temu, odnajdując się w biznesie, obecnie pojawia się na miejskich imprezach, gdzie mówi o swym starcie na prezydenta miasta.

ANNA ZASADA-CHORAB

ANNA ZASADA-CHORAB

ANNA ZASADA-CHORAB

W poprzedniej kadencji II Zastępca Prezydenta  Piecha.

W wyborach z 2018 roku wystartowała do Rady Miasta z własnym ugrupowaniem „Wspólnie dla Siemianowic”. Ugrupowanie to wyraziło poparcie dla Rafała Piecha. Jednak wyniki były poniżej oczekiwań, mimo że ugrupowanie to w wyborach prezydenckich wyraziło poparcie dla Rafała Piecha. Tylko liderka listy, czyli Anna Zasada-Chorab uzyskała wynik dający mandat radnej.

Obecna przewodnicząca PO w Siemianowicach, czy jednak ją wskaże partia, jako kandydata, nie wiadomo.

Zaznacz, kto wg Ciebie byłby najlepszym prezydentem, możesz też wskazać, że żaden z przedstawionych i/lub napisać, kogo Ty, drogi Czytelniku, uważasz za najlepszego kandydata.

Wybierz Prezydenta Siemianowic

 • Krzysztof Szyga (30%, 821 Głos/y)
 • Rafał Piech (24%, 671 Głos/y)
 • Adam Cebula (19%, 532 Głos/y)
 • Anna Zasada-Chorab (10%, 280 Głos/y)
 • Jan Wieczorek [ NOWY ] (5%, 136 Głos/y)
 • Beata Gałecka (4%, 99 Głos/y)
 • Agnieszka Gładysz (3%, 93 Głos/y)
 • Danuta Sobczyk (3%, 78 Głos/y)
 • Łukasz Rosicki (2%, 58 Głos/y)

Liczba Głosujących: 2 828

Loading ... Loading ...

UWAGA: ANKIETA ZAKOŃCZONA

ŻADEN Z POWYŻSZYCH

  (fot.: Siemianowice.pl, wikipedia, arch. red. „Gmach Urzędu Miasta. Wielu chciałoby być w nim głównym lokatorem, czyli prezydentem miasta. Co kilka lat komuś się to udaje. Jak będzie w tym roku?”)

  Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
  Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu