Komunikaty

Komunikaty
PSZOK w czasie majówki

PSZOK w czasie majówki

2 maja 2022 r. (poniedziałek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia 18e, będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00.
Strony