Komunikaty

Komunikaty

Bezpłatne programy rehabilitacyjne

Bezpłatne programy rehabilitacyjne

W imieniu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, zachęcamy mieszkańców do skorzystania z programów rehabilitacyjnych …
Strony