Można składać wnioski o przystąpienie do programu „Moja woda”

Można składać wnioski o przystąpienie do programu „Moja woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w roku bieżącym, które wpisują się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Dokumenty można składać od 1 lipca br. do 31 maja 2024 r. Aby je pobrać i wypełnić, należy zalogować się w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl. a następnie wysłać na adres WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Program „Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie prywatnych posesji, przy budynkach jednorodzinnych w ramach wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny.

Ważna informacja – Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie alektronicznej (aktywny pdf) i została złożona ich podplisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc na Infolinię Programu, tel. 32 722 77 09, w godz. od 7.30-15.30, oraz pod adresem mailowym: mojawoda@wfosigw.katowice.pl

Załączniki:

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika