Siemianowice Wiadomości

Miasto
Siemianowice przeciw przemocy

Siemianowice przeciw przemocy

W budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie funkcję bazy koordynującej działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy…
Strony