Bezpłatne programy rehabilitacyjne

repty

W imieniu Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, zachęcamy mieszkańców do skorzystania z programów rehabilitacyjnych  „Sercu na ratunek” oraz „Stawiam na zdrowie” . Są to bezpłatne programy skierowane do osób pracujących bądź chcących wrócić na rynek pracy, borykających się z dolegliwościami układu ruchu, schorzeniami serca oraz zagrożonych ich wystąpieniem w przyszłości (obowiązują ograniczenia wiekowe).

Więcej informacji w załączonych materiałach bądź pod adresem https://www.repty.pl/

Pytania można kierować na adres e-mail: stawiamnazdrowie@repty.pl lub pod nr telefonu: 32 390 17 52.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu