Nowa Rada, ten sam Prezydent – Inauguracyjna sesja IX kadencja Rady Miasta Siemianowice

agnieszka gładysz i rafał piech
Prezydent Rafał Piech podczas inauguracyjnej sesji złożył ślubowanie. Na zdjęciu: gratulacje prezydentowi miasta składa Agnieszki Gładysz, pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za nią Beata Gałecka oraz Danuta Sobczyk, Radna Senior która prowadziła pierwszą część uroczystej sesji.

Wczoraj, 6 maja 20024 roku podczas uroczystej, inauguracyjnej sesji Rady Miasta kolejnej kadencji, nowo wybrani przedstawiciele odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego z rąk sędziego Rafała Cebuli – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, którego wspomagała Iwona Szreter-Kulisz – Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

Następnie Radni Rady Miasta Siemianowice Śląskie, złożyli ślubowanie potwierdzając słowa roty ślubowania odczytane przez prowadzącą sesję radną Danutę Sobczyk uroczystym „ślubuję”. Niektórzy dopowiadali „tak mi dopomóż Bóg”.

Z kolei swoje ślubowanie złożył Prezydent Miasta Rafał Piech, który będzie sprawował swój urząd trzecią kadencję. W trakcie przemówienia Prezydent podziękował m.in.: swoim współpracownikom, radnym minionych kadencji, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, związkom zawodowym a także swojej rodzinie.

Po kilkunastominutowej przerwie, wznowiono uroczystą, IX sesję Rady Miasta. Na wstępie głos zabrał – w charakterze zaproszonego gościa – Tomasz Szczerba, Burmistrz Wojkowic.

Następnie przystąpiono do procedury wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowic Śląskich, którą poprowadził radny Marcin Janota, przewodniczący komisji skrutacyjnej.

adam cebula

Po przeliczeniu głosów okazało się, że sesjom rady miasta będzie przewodniczył Adam Cebula (na zdjęciu), który pełnił już tę funkcję w poprzednich kadencjach.

Podczas uroczystej inauguracji prac IX kadencji przyjęto również terminarz sesji Rady Miasta na 2024 rok.

Rada miasta Siemianowice Śląskie 2024 – 2029

Poniżej skład Rady Miasta Siemianowic Śląskich kadencji 2024-2029:

 • Danuta Sobczyk (PIS)
 • Łukasz Rosicki (PIS)
 • Klaudiusz Michna (PIS)
 • Barbara Patyk-Płuciennik (PIS)
 • Anna Zasada-Chorab (KO)
 • Beata Breguła (KO)
 • Wojciech Okoń (KO)
 • Bartosz Dudzik (KO)
 • Beata Ziemianek (KO)
 • Patrycja Woźniczko (KO)
 • Anna Żejmo (KO)
 • Michał Blacha (KO)
 • Tomasz Nowara (SMS)
 • Grzegorz Mól (SMS)
 • Damian Achtelik (SMS)
 • Adam Klacka (SMS)
 • Marcin Janota (SMS)
 • Adam Cebula (Nowe Siemianowice Adam Cebula)
 • Paweł Siegel (Nowe Siemianowice Adam Cebula)
 • Marta Suchanek-Bijak (Samorządowcy Rafał Piech)
 • Jakub Piech (Samorządowcy Rafał Piech)
 • Alicja Piech (Samorządowcy Rafał Piech)
 • Renata Jaroń-Guzy (Samorządowcy Rafał Piech)

(BP UM / fot.:W. Mateusiak, P. Pindur)

agnieszka gładysz i rafał piech
Prezydent Rafał Piech podczas inauguracyjnej sesji złożył ślubowanie. Na zdjęciu: gratulacje prezydentowi miasta składa Agnieszki Gładysz, pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za nią Beata Gałecka oraz Danuta Sobczyk, Radna Senior która prowadziła pierwszą część uroczystej sesji.
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu