II sesja Rady Miasta Siemianowice – Wybrano wiceprzewodniczących, powołano komisje

sesja rady miasta
Prezydium Rady Miasta Siemianowice Śląskie od lewej: Anna Zasada-Chorab (Wiceprzewodnicząca RM), Adam Cebula (Przewodniczący RM) oraz Grzegorz Mól (Wiceprzewodniczący RM)

W czwartek, 9 maja, na wniosek grupy radnych, odbyła się druga sesja Rady Miasta w kadencji 2024-2029.

Na początku obrad powołano, na półroczny okres działalności Rady Miasta, Komisję Uchwał w składzie: Tomasz Nowara, Michał Blacha, Paweł Siegel, Beata Breguła i Alicja Piech.

Głównym punktem sesji był wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Siemianowic Śląskich. Zgłoszono trzy kandydatury: radnej Anny Zasady-Chorab (KO), radnego Łukasza Rosickiego (PiS) oraz radnego Grzegorza Móla (SMS). W wyniku tajnego głosowania, przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną, wiceprzewodniczącymi zostali: radna Anna Zasada-Chorab oraz Grzegorz Mól, którzy zasiedli w Prezydium Rady Miasta Siemianowice Śląskie obok przewodniczącego, Adama Cebuli.

W dalszej części sesji powołano również Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemianowice Śląskie, której skład kształtuje się następująco: Marcin Janota (przewodniczący), Marta Suchanek-Bijak, Beata Ziemianek oraz Bartosz Dudzik.

(BP UM, fot.: J. Dokutowicz)

Foto – Prezydium Rady Miasta Siemianowice Śląskie od lewej: Anna Zasada-Chorab (Wiceprzewodnicząca RM), Adam Cebula (Przewodniczący RM) oraz Grzegorz Mól (Wiceprzewodniczący RM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu