Trwa akcja oczyszczania Rowu Michałkowickiego

Zanieczyszczona woda z Rowu Michałowickiego jest gromadzona i wywożona do utylizacji.
Zanieczyszczona woda z Rowu Michałowickiego jest gromadzona i wywożona do utylizacji.

Piątkowy pożar w Michałkowicach został ugaszony. Sytuacja została opanowana do tego stopnia, że teren zdarzenia znajduje się pod wyłączną kontrolą siemianowickich strażaków.

Zapewne za jakiś czas przyjdzie pora na jego oczyszczenie i odtworzenia do stanu pozwalającego go ponownie wykorzystać. Będzie to obowiązkiem właściciela terenu, ale kto wie czy miasto też się do tego nie przyłoży.

Jednak już teraz prowadzone są czynności mające na celu oczyszczeni wód Rowu Michałkowice z zanieczyszczeń naniesionych do niego wraz wodą gaśniczą.

Równolegle trwa kontrola jakości wody w Rowie, którą prowadzi specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Gliwice-Łabędy. Potrwają one tak długo, jak będzie to konieczne.

zestaw absorpcypcyjny

Zapory sorbcyjny pochłaniające zanieczyszczenia wody.

W wyniku prowadzonych działań ochronnych, wszystko wraca do normy. Agata Bucko-Serafin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, stwierdziła:

„- Nie zaobserwowaliśmy zjawiska śniętych ryb, co jest istotnym wyznacznikiem jakości wody. Obserwuje się obniżenie stężeń w stosunku do maksymalnych w wyniku przedostania się chemikaliów do Brynicy. Planowane jest wypłukiwanie zanieczyszczeń”.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu