Powiatowy Urząd Pracy z certyfikatem

certyfikat urzędu pracy w siemianowicach

W związku z przeprowadzonymi działaniami Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich otrzymał Certyfikat za stosowanie Dobrych Praktyk oraz podzielenie się wiedzą z innymi państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami.

Siemianowicki PUP w 2021 r. zainicjował działania w ramach kampanii informacyjnej sieci EURES nt. pracy sezonowej w UE. Celem kampanii było podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków oraz zapewnienie uczciwych i bezpiecznych warunków rekrutacji sezonowej.

W ramach kampanii Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich uruchomił działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak: spotkania informacyjne w tut. Urzędzie oraz publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE-EOG.

(PUP)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika