Centrum dla Rodzin już działa! ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach

ręce razem

Oficjalnie otwarte w zeszłym tygodniu Centrum dla Rodzin oferuje bezpłatną pomoc rodzinom z naszego miasta. Nasze wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na poprawę relacji między partnerami czy małżonkami poprzez kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz rozwój i wzmacnianie kompetencji wychowawczych.

Osoby zgłaszające się do Centrum dla Rodzin mogą skorzystać z poradnictwa rodzinnego, socjalnego oraz prawnego. W placówce prowadzone są spotkania grupy edukacyjnej, której celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, w których udział biorą rodzice z dziećmi. Działa również Klub ojców i matek mający charakter grupy wsparcia dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi. Ponadto rodziny, które się do nas zgłaszają mają możliwość uczestnictwa w warsztatach budowania pewności siebie połączonego z kursem samoobrony oraz treningach zastępowania agresji.

Centrum dla Rodzin mieści się przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich. Wszystkich zainteresowanych oferowanym wsparciem zapraszamy w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Jesteśmy też dostępni pod nr 696 – 536 – 381.

Zgodnie z potrzebami rodzin, które uczestniczą już w działaniach Centrum spotkania dla rodzin odbywają się również w godzinach popołudniowych.

Centrum dla Rodzin zostało utworzone w ramach projektu pn. „Siemianowice przeciw przemocy” finansowanego ze środków krajowych i norweskich. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, który w swych działaniach wspierany jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Komendę Miejską Policji.

(MOPS / UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu