Powstaje Centrum dla Rodzin

mops w siemianowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy” finansowanego z funduszy norweskich i środków krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość”) tworzy Centrum dla Rodzin przy ul. Wróblewskiego 10.

W Centrum dla Rodzin powstanie Klub ojców i matek, będą również organizowane spotkania dla rodziców i dzieci wzmacniające więzi rodzinne. Będzie to również miejsce, do którego mieszkańcy miasta będą mogli zgłosić się w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkiej interwencji, tutaj znajdą wsparcie psychoterapeuty i psychologa, w formie warsztatów budujących poczucie własnej wartości, a także prawnika i psychiatry.

Zadaniem zatrudnionych specjalistów będą działania zmierzające do poprawy i wzmacniania relacji, budowania bliskości, kształtowania umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów.

Obecnie trwa rekrutacja do udziału w projekcie, który przeznaczony jest dla par pozostających w związkach formalnych i nieformalnych będącymi mieszkańcami miasta, mające trudności w relacjach lub problemy opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu panią Agnieszką Szymańską pod numerem telefonu 696 536 381.

(MOPS)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu