Siemianowicki MOPS poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

rodzice zastępczy z siemianowic śląskich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych, ponieważ wiele doświadczonych przez los dzieci czeka na swój wymarzony i bezpieczny dom.

Do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości dziecko potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i akceptacji.

Niestety wiele dzieci, z różnych powodów pozbawionych jest tych podstawowych wartości, dlatego poszukujemy ludzi o wielkim sercu, którzy zaopiekują się osamotnionym dzieckiem i podzielą się z nim swoją miłością.

Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się zaopiekować i wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone małżonkom, ale i osobom nie pozostającym w związku małżeńskim. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci. Mogą być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo być dla niego obcy. Ponadto, aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy.

O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, gdzie przybliżone zostaną Państwu procedury związane z założeniem rodziny zastępczej oraz jej funkcjonowaniem.

Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy potrzebującym dzieciom zachęcamy do kontaktu z nami bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Siemianowice Śląskie ul. Szkolna 17 pokój nr 38 lub telefonicznie pod nr 32 765 62 38.

(MOPS / UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu