Siemianowice Słoneczne – ogłoszenie w sprawie naboru (fotowoltaika, pompy)

dom z panelami fotowoltaicznymi

Od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r. odbędzie się nabór Uczestników do Projektu grantowego pn. „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja III”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie gminy Siemianowice Śląskie. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie / lub będzie oddany do użytkowania na dzień dostarczenia informacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.

Trzeba dodać, że energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Mieszkaniec sam wybiera Wykonawcę zgodnie z regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez gminę Siemianowice Śląskie (Grantodawcę). Maksymalny poziom dofinansowania 85 %. Orientacyjny termin zakończenia postępowania konkursowego prowadzonego przez instytucję organizującą nabór: Zarząd województwa śląskiego: IV kwartał 2023 roku – i kwartał 2024 roku.

Udzielone granty – ale uwaga!: REALIZACJA PROJEKTU UWARUNKOWANA JEST OTRZYMANIEM PRZEZ GMINĘ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DOFINANSOWANIA – będą przeznaczone na wykonanie:

• instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) – 5 000 zł /kWp, nie więcej niż 50 tys. zł,

• powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. – nie więcej niż 45 tys. zł,

• magazynu energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznych) – nie więcej niż 35 tys. zł,

• systemu zarządzania energią – nie więcej niż 2 tys. zł.

MIESZKANIEC PŁACI ZA INWESTYCJĘ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW, A NASTĘPNIE OTRZYMUJECZĘŚCIOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW DO 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

W tematach dotyczących naboru oraz planowanego projektu należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska siemianowickiego Urzędu Miasta; tel. 32/7605 451, 32/7605 463.

(WOŚ UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu