Rosomak z Siemianowic [cz.30]

Rosomak i prezydent Duda
Rosomak i prezydent Duda

# Rosomak na kolejne 40 lat

Dostawa symulatorów to nie jedyny krok Rosomak
S.A. w kierunku umocnienia pozycji zakładów
jako centrum kompetencji związanego m.in. ze wszelkimi
aspektami eksploatacji KTO Rosomak w Siłach
Zbrojnych RP. Jedną z takich sfer jest wsparcie działań
wszelkich pojazdów bazujących na Rosomaku na polu
walki, a także ich ewakuacją i naprawami w warunkach
polowych. Poza, bazującymi na transporterze
opancerzonym, specjalistycznymi pojazdami Rosomak-
WRT i WPT, elementem systemu zabezpieczenia
działań mają być także tzw. ciężkie kołowe
pojazdy ratownictwa technicznego (CKPEiRT). Także
w ich przypadku Rosomak S.A. złożyły swoją ofertę
MON. Dzięki temu, że uzyskała ona najwyższą
ocenę w postępowaniu przetargowym, 9 listopada
2015 roku Inspektorat Uzbrojenia zawarł z Rosomak
S.A. umowę na dostawę 27 takich pojazdów. Jej
wartość to 199 mln złotych. Umowa zostanie zrealizowana
przez konsorcjum w składzie: Rosomak S.A.,
Scania Power Polska Sp. z o.o. i Cargotec Polska
Sp. z o.o. Podwozia w konfiguracji napędu 8×8,
z czteroosobową, opancerzoną kabiną, dostarczy
Scania. Osprzęt specjalistyczny obejmie m.in. żuraw
o udźwigu 8 ton, podnośniki i wciągarki. Dostawa
pojazdów ma zostać zrealizowana w 2018 roku.
Podpisanie tych umów potwierdza, że Rosomak
S.A. inwestują w rozwiązania wspierające związane
z kompleksowym wsparciem eksploatacji KTO
Rosomak w Siłach Zbrojnych RP. Pakiet rozwiązań
obejmuje: wsparcie techniczne, remontowe i serwisowe
oraz szkolenia i symulatory. W zakładach przygotowano
rozwiązania zapewniające obsługę transporterów
opancerzonych w warunkach polowych,
kompanijny zespół naprawczy, narzędzia serwisowe
wozy do nauki jazdy przeznaczone do szkolenia
i doskonalenia techniki jazdy kierowców transporterów.
Z ich pomocą można uczyć podstaw jazdy
transporterem, manewrowania, pokonywania przeszkód
terenowych i pływania.
Wraz z partnerami w
Rosomak S.A. opracowano także inne nowoczesne
systemy wsparcia szkolenia, w tym kompleksowy
symulator szkolenia kierowców Jaskier oraz symulator
szkolenia dowódców i działonowych Tasznik.
W symulatorach wiernie odtworzono wnętrze przedziału
kierowcy oraz systemu wieżowego Hitfist-30P,
a także zastosowano rozwiązania pochodzące
z symulatorów lotniczych, które zapewniają odtworzenie
wielopłaszczyznowego ruchu platform, na
których umieszczono kabiny. Całości dopełniają
wygenerowane obrazy różnych warunków terenowych,
technicznych, stanu pojazdów i wyposażenia,
warianty reakcji i zachowań w poszczególnych sytuacjach,
mapy terenu i przeszkód.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika