Rosomak z Siemianowic [cz.25]

rosomak z siemianowic

# Rosomak na kolejne 40 lat

Na początku 2013 roku Ministerstwo Obrony
Narodowej ogłosiło, że kupi na potrzeby Sił Zbrojnych
kolejne KTO. Przedstawiciele kierownictwa
resortu podkreślali, że Rosomaki doskonale sprawdziły
się na misjach w Czadzie i Afganistanie, co m.in.
stało u podstaw decyzji o kontynuacji programu
i zamiarze zakupu około 300 nowych wozów
– w wersji bazowej, bojowej, z wieżą bezzałogową
i specjalistycznych. Dodatkowe Rosomaki, to
jeden z elementów poprawienia „mobilności i siły
rażenia jednostek Wojsk Lądowych”, jak zapisano
w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na
lata 2013-2022. Negocjacje na temat przedłużenia
umowy licencyjnej pomiędzy Wojskowymi Zakładami
Mechanicznymi w Siemianowicach Śląskich
i firmą Patria Land Services Oy trwały od 2012 roku.
Jednocześnie toczyły się rozmowy pomiędzy fińskim
koncernem a polskim Ministerstwem Gospodarki na
temat zobowiązań offsetowych związanych z trwającym
jeszcze kontraktem i nową umową licencyjną.
12 sierpnia 2013 roku w Warszawie, w siedzibie
Ministerstwa Obrony Narodowej, prezes zarządu
Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. Adam
Janik i wiceprezes Patria Lands Systems, Markku
Bollmann, podpisali pakiet czterech umów dotyczących
przedłużenia produkcji w Polsce KTO Rosomak.
Dokumenty dotyczyły porozumienia ramowego,
praw licencyjnych, transferu technologii i dostaw
komponentów w ramach przedłużenia umowy
licencyjnej. Porozumienie obejmuje kwestie dalszej
produkcji, sprzedaży, modernizacji i modyfikacji
transporterów opancerzonych Patria AMV XC-360P
– czyli KTO 8×8 Rosomak – w okresie kolejnych 10
lat, czyli do 31 grudnia 2023 roku oraz prawa do
serwisowania i napraw pojazdów z zasobów Wojska
Polskiego do 2052 roku.
Co ważne, umowy licencyjna i ramowa zniosły
ograniczenia eksportowe. Pierwszy kontrakt z 2003
roku zawężał rynek eksportowy WZM z Siemianowic
Śląskich do 7 krajów świata. Dzięki porozumieniu
z 2013 r. Wojskowe Zakłady Mechaniczne
mogły występować ze swoją ofertą – samodzielnie
lub wspólnie z Patrią – na światowych rynkach bez
dotychczasowych ograniczeń. WZM S.A. uzyskały
prawa do doboru partnerów przemysłowych
i możliwość integracji z KTO Rosomak dowolnego
uzbrojenia i wyposażenia.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu