Rosomak z Siemianowic [cz.31]

zaklady rosomak w siemianowicach
zaklady rosomak w siemianowicach

# Rosomak na kolejne 40 lat
Symulatory Jaskier
i Tasznik, mogą być połączone ze sobą, tworząc
Kompleksowy Symulator Szkolenia Załóg KTO
Rosomak, który może być elementem szkolenia
struktur poziomu plutonu lub kompanii zmechanizowanej.
Kolejny element systemu szkolenia to trenażer
kierowcy Rosiczka, zapewniający wstępne szkolenie
kierowców transporterów Rosomak. Inne trenażery
to urządzenie TH-1 do szkolenia dowódców lub
działonowych oraz bardziej rozbudowana wersja
TR-3, która umożliwia wspólne szkolenie załogi
wieży Hitfist-30P. Do specjalistycznego szkolenia
zaawansowanego służy trenażer systemu samoobrony
Obra oraz funkcjonalne modele dydaktyczne
oparte na przestrzennych modelach cyfrowych
wyposażenia i budowy pojazdów, w tym funkcjonalny
model armaty ATK MK44. Tego typu rozwiązania
pozwalają na demonstrację działania wszystkich
elementów, wygaszanie poszczególnych jego warstw
celem umożliwienia pokazania działającego wnętrza
systemu lub urządzenia, symulowanie uszkodzeń
i sposobów reakcji.
Jednym z efektów nowej umowy licencyjnej
zawartej w sierpniu 2013 r. z fińską Patrią, było
m.in. rozszerzenie możliwości eksportu pojazdów
powstałych w Siemianowicach. Na konkretne działania
na tym polu nie trzeba było długo czekać, czego
przykładem może być rozpoczęcie współpracy ze
Słowacją, która zadeklarowała chęć wdrożenia do
swych jednostek zmechanizowanych kołowych
transporterów opancerzonych w układzie 8×8
nowej generacji. 3 lipca 2015 r., podczas wizyty
premierów obu państw w zakładach, został podpisany
list intencyjny, dotyczący współpracy przemysłów
obronnych obu państw. Podczas uroczystości
nie ukrywano, że podpisanie tego dokumentu było
przede wszystkim związane z projektem realizowanym
w ramach współpracy Rosomak S.A. i ich
partnerów ze Słowacji – przede wszystkim z firmą
EVPÚ a.s. z Nowej Dubnicy. Kilka tygodni przed
zawarciem porozumienia, będący efektem tej
współpracy, demonstrator kołowego wozu bojowego
Rosomak-Scipio przeszedł pomyślnie próby na
słowackim poligonie Zahorie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika