Rosomak z Siemianowic [cz.27]

# Rosomak na kolejne 40 lat

Pojazdy w wersji bazowej
mają posłużyć m.in. do skompletowania wersji
specjalistycznych KTO: pojazdów rozpoznawczych
w wersji dowódczej R-1 i rozpoznania ogólnowojskowego
R-2, moździerzy samobieżnych M120K Rak
i wozów dowodzenia szczebla taktycznego, w tym
towarzyszących Kompanijnym Modułom Ogniowym
Rak. Przedmiotem dostaw mają być także: wozy
dowodzenia OPL Rega/Łowcza, wozy rozpoznania
technicznego Rosomak-WRT, wozy pomocy technicznej
Rosomak-WPT i pojazdy rozpoznania skażeń
Rosomak-RSK. Według ówczesnych planów, na bazie
pozostałych podwozi powstać mają bojowe Rosomaki
wyposażone w nowe wieże bezzałogowe ZSSW-30
z 30 mm armatą i ppk Spike, opracowywane przez
konsorcjum firm Huta Stalowa Wola i WB Electronics.
Warto wspomnieć, że wyrzutnie ppk Spike
miałyby zostać zintegrowane także z załogowymi
wieżami Hitfist-30P części wcześniej wyprodukowanych
Rosomaków bojowych. W pierwszej kolejności
przedmiotem dostaw w ramach nowego kontraktu
są nośniki systemu Rak i pojazdy bazowe do wozów
dowodzenia WD-Rak, a także Rosomaki-WRT. Czas
realizacji poszczególnych dostaw i kolejność dostarczania
konkretnych odmian ma zostać dostosowany
do potrzeb Wojsk Lądowych, a także korespondować
z finalizacją procesu rozwoju nowych wersji
specjalistycznych.
Podpisanie nowej umowy na dostawy Rosomaków
pozwoli na utrzymanie ok. 3500 miejsc pracy
w Rosomak S.A. oraz kooperujących z nimi firmach
i stanowi znaczące wsparcie w staraniach o uzyskanie
w najbliższych latach zamówień eksportowych na
polskie transportery. Podpisanie umowy wieloletniej jest
korzystne dla naszej spółki i ponad stu kooperantów, ale
także dla zamawiającego, bo ma on gwarancję stabilnych
dostaw. Mogliśmy też wynegocjować niższą cenę
– stwierdził prezes Adam Janik.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu