Rosomak z Siemianowic [cz.29]

spawanie rosomaka
spawanie rosomaka

# Rosomak na kolejne 40 lat

Jako doskonały przykład wdrażania przez producentów
nowych rozwiązań i technologii wskazano
rodzinę symulatorów załóg KTO Rosomak, która
w tak dojrzałej postaci została zaprezentowana
podczas konferencji po raz pierwszy. Stanowią one
element wsparcia logistycznego klientów, na które
składają się: serwis, szkolenia i części zamienne.
Symulator szkolenia kierowców Jaskier i symulator
systemu wieżowego Tasznik, za który spółka otrzymała
nagrodę Prezydenta RP na MSPO 2013 dla
produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, były
wówczas najnowocześniejszymi urządzeniami dydaktycznymi
w swej klasie w Polsce.
Konferencja stała się też okazją do poinformowania
jej uczestników, a za pośrednictwem mediów
także opinii publicznej o zmianie nazwy siemianowickiej
firmy z Wojskowe Zakłady Mechaniczne
S.A. na Rosomak S.A., a także prezentacji nowego
logotypu spółki. Prezes Janik stwierdził, że zmieniając
nazwę spółka chce wykorzystać sukces, jaki osiągnął
ceniony przez żołnierzy Rosomak. Nazwa jest prosta
i jednoznacznie kojarzy się z siemianowicką fabryką –
podkreślił – uważamy, że w ten sposób lepiej trafimy
do naszych potencjalnych klientów, zwłaszcza zagranicznych.
Nie dystansując się od tradycji, chcemy
skorzystać ze współczesnych form oddziaływania
na rynki, poprzez skuteczną promocję. Formalnie
pod nową nazwą firma zaczęła funkcjonować od 26
sierpnia 2014 r.
31 lipca 2015 r. spółka Rosomak S.A. zawarła
z Inspektoratem Uzbrojenia MON umowę, o wartości
ok. 22 mln złotych, na dostawę w latach 2015-2017
do wybranych wojskowych ośrodków szkoleniowych
i jednostek SZ RP 9 symulatorów kierowcy KTO
Rosomak – Jaskier. Partnerem zakładów z Siemianowic
w tym przedsięwzięciu jest szczecińska spółka Autocomp
Management Sp. z o.o. Jaskier jest kompleksowym
symulatorem do szkolenia kierowców KTO
Rosomak, zamontowanym na platformie ruchomej
imitującej ruch pojazdu, w sposób maksymalnie zbliżony
do warunków rzeczywistej jazdy. Umożliwia
on praktyczne zapoznanie z techniką prowadzenia
pojazdu w różnym terenie, włącznie z pływaniem,
w różnych warunkach atmosferycznych i strefach
klimatycznych, zakończone oceną szkolonego.
Dodatkowo symulator umożliwia przeprowadzenie
procedur nauki i egzaminu z uruchamiania poszczególnych
urządzeń, które są sterowane ze stanowiska
kierowcy.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika