„Moja Chwila” – zaproszenie do udziału w X edycji

moja chwila - uczestnicy
Pamiątkowe zdjęcie uczestników jednej z wcześniejszych edycji projektu „Moja chwila”

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych oraz Siemianowickie Centrum Kultury, serdecznie zapraszają na X edycję finału Promocja regionu i twórczości śląskiej w środowisku zintegrowanym, w każdym wieku „ Moja Chwila” pod patronatem Prezydenta Miasta.

Gala laureatów X edycji odbędzie się 26 września 2023 w SCK Park Tradycji o godz.16,00.

Inauguracja konkursu w kategorii sztuki plastycznej, fotografii, poezji, rękodzieła, rzeźby, kulinarnej, odbędzie się 12 września 2023 w SCK Willa Fitznera godz.16,00

Artystów, twórców, amatorów zapraszamy do zaprezentowania maksymalnie dwóch dzieł i dostarczenie do SCK Willa Fitznera od 6 do 8 września.

Konkurs wokalny, wokalno-instrumentalny, instrumentalny, odbędzie się 19 września br. w SCK Jarzębina o godz.16,00 w dwóch kategoriach wiekowych tj. A/ do lat 12, B/ powyżej lat 12.

Uczestników X edycji finału Moja Chwila zapraszamy do zaprezentowania maksymalnie dwóch utworów w tym jeden z nich jako obowiązkowy wykonany w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmuje do 12 września Antoni Lipka 515 137 596 lub elektronicznie na adres muza_w_siemianowicach@vp.pl

(BP UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu