Miasto

Miasto

Pożar chemikaliów w Michałkowicach

Pożar chemikaliów w Michałkowicach

Dane z monitoringu powietrza nie wskazują przekroczenia stężeń niebezpiecznych substancji. W piątek, 10 maja przed godziną 10:00 na składowisku odpadów, gdzie składowano plastikowe pojemniki z…
Strony