Spraw nierozwiązanych w Siemianowicach jest pełno. Pomoże tylko zmiana prezydenta miasta

anna zasada chorab i marzena okla drewnowicz minister rodziny
Anna Zasada-Chorab podczas spotkania z Marzeną Okła-Drewnowicz, ministrą Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej.

Spraw nierozwiązanych w Siemianowicach jest pełno. Potrzebna jest wiedza i doświadczenie jak je rozwiązać. Impuls do działań może dać tylko zmiana prezydenta miasta

Nie tylko problemy starszych mieszkańców (Zobacz także tu – Facebook Reels) są do rozwiązania w naszym mieście. Z obszernego katalogu dzisiaj tylko kilka z nich.

Pomoc socjalna i ekonomiczna

Trudne i kłopotliwe sytuacje finansowane nie zawsze są wynikiem procesu, czasem pojawiają się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak np. nagła utrata pracy, choroba czy śmierć w rodzinie. Pomocą dla wszystkich, które jej potrzebują, mogą być sklepy socjalne. Istotą takich sklepów jest to, że produkty przez nie oferowane są w cenach niższych niż ich wartość rynkowa. Powstanie sklepu socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych.

Taki sklep, to miejsce, w którym za okazaniem specjalnego skierowania wydawanego np. przez MOPS można zakupić nie tylko pełnowartościowe artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej, ale także np. odzież.

sklep socjalny z katowic

Sklepy socjalne znakomicie funkcjonują w Katowicach.

Wsparcie drobnych przedsiębiorców

O nie najlepszej kondycji miasta świadczą pustostany, zarówno te mieszkalne jak i mogące być lokalami komercyjnymi. Znajdują się one zarówno w biurowcach, jak i kamienicach, władze miasta nie powinny więc mieć kłopotu z utworzeniem czy to inkubatora dla zakładających działalność gospodarczą, czy dla tych, którzy działają od lat, z kłopotami wiązać koniec z końcem nie chcąc korzystać z pomocy społecznej, wynajmowanie lokali handlowych czy też biurowych za symboliczna kwotę nie powinno być kłopotem.

Tak wynajęte lokale mogą być w różnych miejscach miasta, ożywiając martwe budynki, lub też skumulowane w określonym miejscu tworząc „Miejską Specjalną Strefę Ekonomiczna”.

Takie działanie ułatwiłoby odtwarzanie niektórych zawodów. Kto znajdzie dzisiaj w Siemianowicach szklarza, kaletnika, szewca?

zapuszczona ulica siemianowic 2024

Dotychczasowe działania władz miasta w celu rewitalizacji usługowych czy handlowych funkcji głównych ulic miasta nie przynoszą efektu.

Śląskość na plan pierwszy

W Siemianowicach – nomen omen – Śląskich więcej się mówi o polonizacji miasta niż o jego korzeniach. Powołanie miejskiej instytucji, czy chociaż poszerzenie zadań już istniejącej o zadania pielęgnowania kultury śląskiej, naukę języka śląskiego (śląskiej godki), przypominanie o korzeniach miasta i historii miejskich instytucji, to jedne z naczelnych zadań dla placówek kulturalnych i oświatowych.

Instytut Śląski w Siemianowicach Śląskich nie byłby czymś nadzwyczajnym.

muzeum miejskie w siemianowicach śląskich

Muzeum Miejskie z racji swych dotychczasowych doświadczeń idealnie nadaje się na wiodąca rolę w przypominaniu o śląskiej tożsamości miasta i regionu.

Anna Zasada-Chorab największe poparcie ma wśród kobiet. Kobiety też deklarują potrzebę zmiany prezydenta Siemianowic Śląskich. Wydaje się więc, że ich głosy zdecydują kto wygra z Piechem.

anna zasada chorab i marzena okla drewnowicz minister rodziny
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu