Siemianowice – Pic na wodę, a nie konsultacje społeczne

konsultacje społeczne w siemianowicach dwoje ludzi i puzzle

Co jakiś czas piszemy o ogłaszanych konsultacjach społecznych i za każdym razem pytamy o wyniki wcześniej ogłoszonych. No i doczekaliśmy się.

Znamy więc wyniki dwóch konsultacji.

Tak więc wiemy

„[…] iż na podstawie Zarządzenia nr 2301/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 lipca 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rzecz Gminy Siemianowice Śląskie.
W wyznaczonych terminie konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie nie wpłynęły żadne opinie.

Z tego komunikatu wiemy tyle, że konsultacje ogłoszono, a nie przeprowadzono. Urzędnicy pewnie uważają jednak inaczej. Więc stawiamy pytanie: jaki wynik dały konsultacje?

Przypomnijmy, że termin konsultacji wyznaczono na 10 dni: 5-15 sierpnia br.

Podano także wynik konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2024.

W tym wypadku jak podaje komunikat

„wpłynęły opinie i uwagi do przedmiotowego projektu uchwały wniesione przez jednego mieszkańca Siemianowic Śląskich, na które udzielono odpowiedzi.”

Odpowiedzi znamy, wynika z nich, ze dotyczyły one wadliwości projektu uchwały a nie jakości Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2024.

W tym wypadku termin konsultacji to okres pomiędzy 17 a 24 sierpnia br.

Zatem teraz z czystym sercem każda decyzja w obydwu kwestiach będzie chroniona przed krytyką, jako podjęta po „przeprowadzeniu” konsultacji społecznych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu