Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

nagroda gospodarcza prezydenta siemianowic

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w celu uhonorowania przedsiębiorców, którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności Siemianowic Śląskich, przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego granicami.

Kandydatów do nagrody może zgłosić:

  • Przedsiębiorca działający na terenie Siemianowic Śląskich,
  • Grupa co najmniej 5 mieszkańców Siemianowic Śląskich,
  • Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskie,
  • Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
  • Powiatowy Urząd Pracy,
  • Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
  • Organizacja pozarządowa działająca na terenie Siemianowic Śląskich,
  • Organizacja przedsiębiorców działająca na terenie Siemianowic Śląskich.

Każdy ze zgłaszających może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty w każdej z kategorii.

Zgłoszenia kandydatur można składać do 21 grudnia br.  Wyniki konkursu, o których zadecyduje kapituła konkursowa zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2021 r.

nagroda gospodarcza prezydenta siemianowic

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu