Oświadczenie Anny Zasady-Chorab – kandydatki na prezydenta miasta Siemianowice Śląskie

zasada zasady

Z różnych źródeł docierają do naszej redakcji informacje o rzekomych ustaleniach dotyczących powyborczego podziału władzy w Siemianowicach Śląskich.

Są nawet głosy, że dwoje przewodzących w rankingu kandydatów – Anna Zasada-Chorab oraz Rafał Piech – jest umówionych na wspólne zarządzanie miastem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy wydźwięk kampanii oraz wzajemne relacje obu tych osób, trudno tego rodzaju wiadomości nie traktować jako insynuacji i propagandowej akcji zaaranżowanej przez środowiska nieprzychylne wyborczym konkurentom.

Nie mniej, by nie snuć niepotrzebnych rozważań eksploatujących te spiskowe teorie poprosiliśmy Annę Zasadę Chorab – gdyż to głównie jej, jako faworytce w wyścigu o fotel prezydenta Siemianowic szkodzić mogą takie sugestie – o przekazanie redakcji miarodajnych informacji na ten temat.

W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie, które publikujemy w całości.


Szanowni Państwo!

Pragnę stanowczo zdementować rozpowszechniane na finiszu kampanii wyborczej kłamliwe informacje, dotyczące rzekomego zamiaru mojej współpracy z obecnym Prezydentem Siemianowic Śląskich, Rafałem Piechem.

Prawdą jest, że współpraca taka miała miejsce w kadencji 2014-2018 (pełniłam wówczas funkcję wiceprezydent miasta), jej formuła jednak wyczerpała się całkowicie, w związku z czym złożyłam rezygnację z funkcji zastępcy prezydenta, decydując się na kandydowanie do Rady Miasta.

Mój start w zbliżających się wyborach, jako kandydatki na urząd prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, podyktowany jest chęcią zmiany despotycznego i nepotycznego sposobu administrowania miastem, który był szczególnie widoczny w kończącej się kadencji samorządowej, na nowoczesny, przyjazny i zrównoważony model zarządzania, bazujący na uczciwości szacunku.

Mój światopogląd, charakter oraz wyznawane wartości nie są zbieżne z radykalnymi wizjami Rafała Piecha, czemu wielokrotnie dawałam wyraz w wypowiedziach podczas sesji Rady Miasta, wywiadach prasowych i wypowiedziach publicznych.

Pragnę oświadczyć w imieniu swoim i kandydatów do Rady Miasta, kandydujących z list Koalicji Obywatelskiej, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z obecnym prezydentem oraz jego ugrupowaniem Polska Jest Jedna/Samorządowcy Rafał Piech.

Niezależnie od werdyktu wyborców w najbliższą niedzielę, pozostaje nam wierzyć, że pozostali kandydaci na urząd Prezydenta, którzy pragną wyczekiwanej przez Siemianowiczan zmiany i dynamicznego rozwoju swojej Małej Ojczyzny, będą po 7 kwietnia współpracować ze sobą, wprowadzając nową jakość do siemianowickiego samorządu.

zasada zasady

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu