Od 1 stycznia 2024 karta PSZOK konieczna, by oddać odpady

karta pszok
System elektroniczny kart PSZOK ma na celu skrócenie procesu weryfikacji mieszkańców Siemianowic Śląskich podczas oddawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nie tylko miejsce odbioru odpadów, które są limitowane. Można dostarczyć również wielkogabaryty, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, farby lakiery, odpady niebezpieczne takie jak oleje silnikowe, lakiery, rozpuszczalniki oraz wiele innych segregowanych odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego.

Odpowiednia segregacja, a co najważniejsze sposób ich utylizacji sprzyja ochronie środowiska. Wspólnie zadbajmy o nasze podwórka i najbliższe otoczenie w sposób prawidłowy oraz legalny.

Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie możliwe oddanie odpadów bez posiadania karty PSZOK. Każdy mieszkaniec zainteresowany korzystaniem z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, będzie zobowiązany do jej okazania.

System monitoruje głównie ilości oddanych odpadów, które są objęte limitami na rok kalendarzowy, a są to opony samochodowe w ilości 10 sztuk oraz gruz w ilości do 1 tony/ 3m3 na gospodarstwo domowe.

Dotychczas wszelkie formalności były dokonywane w formie papierowej, co w niektórych przypadkach bywało czasochłonne, obecnie, za pomocą systemów elektronicznych- skrócono ten czas do minimum.

Aby uzyskać kartę należy wypełnić jednorazowo wniosek.

Właściciel domu jednorodzinnego składa tylko wniosek na podstawie, którego pracownicy weryfikują złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku właściciela mieszkania do wniosku należy dołączyć potwierdzenie, że w czynszu opłaca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty można złożyć oraz wypełnić z pomocą pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 w pokoju 014, pod nr tel.  (32) 760-54-54/93/94’
mailowo:ir-go@um.siemianowice.pl, oraz na PSZOK-u przy ulicy Wyzwolenia 18e, gdy nasuwają się jakiekolwiek pytania.

(WGK UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu