Będą konsekwencje za niewłaściwą segregację odpadów komunalnych w Siemianowicach

rodzaje odpadów infografika
Ilustracji i instrukcji co i gdzie wyrzucać jest już co niemiara. Warto może, by rozpocząć kampanie o obowiązkowe zamieszczanie informacji przez producenta na opakowaniu - z czego jest zrobione. Obecne tworzywa sztuczne potrafią przecież imitować folie aluminiowe czy papier lub celofan. Są też opakowanie wieloskładnikowe jak np. kartony po napojach, które winny mieć informacje do jakiego pojemnika je wrzucić.

Każdy mieszkaniec naszego miasta ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych. Firma odpowiedzialna za ich odbiór i wywóz zwraca uwagę na brak lub niewłaściwą segregację.

W związku z powyższym Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich informuje, iż od 1 lipca br.. nastąpi wzmożona kontrola właściwego segregowania odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów na nieruchomości firma odbierająca odpady:

  1. w pierwszej kolejności ostrzeże właściciela nieruchomości naklejając na pojemnik, w którym stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów, nalepkę z datą i godziną stwierdzenia nieprawidłowości oraz powiadomi o tym fakcie urzędników i właściciela nieruchomości.
  2. w przypadku powtórzenia się sytuacji po raz drugi, ponownie na pojemnik zostanie nalepiona nalepka. Tym samym konsekwencją braku segregacji będzie decyzja nakładająca na mieszkańców lub właścicieli nieruchomości podwyższoną opłatę.

Wysokość podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 110,85 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Warto przeliczyć, co się bardziej opłaca.

Naklejka stosowana w razie braku czy niewłaściwego segregowania odpadów

naklejka

(WGK UM)

Foto – Ilustracji i instrukcji co i gdzie wyrzucać jest już co niemiara.

Warto może, by rozpocząć kampanie o obowiązkowe zamieszczanie informacji przez producenta na opakowaniu – z czego jest opakowanie.

Obecne tworzywa sztuczne potrafią przecież imitować folie aluminiowe czy papier lub celofan. Są też opakowanie wieloskładnikowe jak np. kartony po napojach, które winny mieć informacje do jakiego pojemnika je wrzucić.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu