Komentarz Przewodniczącego Rady Miasta (odn. Wołynia)

adam cebula

Tydzień temu pisaliśmy o planowanej wystawie siemianowickim Muzeum Miejskim.

Naszym zdaniem nie wpisuje się w misję, jaką placówka winna realizować a jej temat – „Zbrodnia Wołyńska” jest niezgodny ze statutem.

Otrzymaliśmy w tej sprawie komentarz Adama Cebuli, przewodniczącego siemianowickiej Rady Miasta, podajemy go poniżej (tytuł od redakcji):

 

„… rolą miejskiego muzeum jest promowanie kultury śląskiej”

Przegłosowany przez Radę Miasta statut, jak wszystkie uchwały, podpisuje  z mocy prawa osoba prowadząca sesję. W tym wypadku byłem to ja. Podpisanie każdej uchwały jest niezależne od stanowiska w danej sprawie przewodniczącego, to rada podejmuje decyzję. Pragnę jednak dodać, że w pełni popieram zawarty w statucie zapis. Uważam, że rolą miejskiego muzeum jest promowanie kultury śląskiej, historii oraz wspieranie pracy naukowej związanej z tym zagadnieniem zwłaszcza, że historia tej ziemi, prześladowań Sowieckich, gwałtów i rabunków nadal czeka na pełny opis. Oczywiście nie możemy zapominać o tragediach, jakich sporo w naszej historii, ale nie jest to podstawowe zadanie Muzeum Miejskiego. Nie zgadzam się również, aby w obecnej chwili koncentrować się na sprawie Wołynia. Zawsze polska skrajna prawica ciążyła ku Rosji. Dzisiaj – kiedy Ukraińcy walczą z rosyjską agresją, a my pomagamy dzieciom i kobietom, które uciekły przed bombardowaniami – kiedy Ukraińcy stali się naszymi sąsiadami z osiedla, chodzą do naszych szkół, koncentrowanie się na konflikcie polsko-ukraińskim jest nie tylko niebezpieczne, ale również antypolskie! „Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”, dlatego pamiętajmy o wszystkich okropnościach, czcijmy pamięć ofiar, ale nie antagonizujmy ludzi pomiędzy sobą.

Adam Cebula

Tekst o wystawie (kliknij tutaj) – Siemianowickie Muzeum planuje wystawę niezgodnie ze swym Statutem

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika