Siemianowickie Muzeum planuje wystawę niezgodnie ze swym Statutem

muzeum miasta siemianowice śląskie

Ukazała się oficjalna informacja, że Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich przygotowuje wystawę dotyczącą zbrodni wołyńskiej.

Nie będziemy się teraz zastanawiać czy to dobry czas, czy siemianowickie Muzeum ma kwalifikacje by taką wystawę stworzyć, choć i na te pytanie trzeba odpowiedzieć.

– Muzeum jest takim miejscem, które – absolutnie nie nawołując do nienawiści czy agresji – pozwala pamiętać o naszej historii – mówił Rafał Piech, w informacji o przygotowywanej wystawie.

Absolutnie temu nie wierzymy. Po pierwsze, dlaczego tu i dlaczego teraz gdy relacje z Ukrainą i Ukraińcami budujemy patrząc w przód ? Po drugie, poznaliśmy już predylekcje prezydenta Siemianowic do wypowiedzi i działań alternatywnych wobec rzeczywistości.

Być może obecnie na polityce historycznej i demonach nacjonalizmu chce budować swój kapitał polityczny. Już teraz prezydent Piech promuje wystawę na YouTube prezydent pod znamiennym tytułem: Siemianowice Śląskie – miasto prawdy.

Aż prosi się dodać: Albowiem w niewiedzy żyjecie i tylko prawda nas wyzwoli, a prawdę Wam przyniesie Rafał Piech i podlegle mu Muzeum. Potem może przyjdzie czas na inne placówki.

Prezydenta Piecha nie gnębi niewiedza o spolszczeniu Siemianowic po 1922 roku, o obozach pracy na Górnym Śląsku i w Siemianowicach podczas okupacji hitlerowskiej i dla Górnoślązaków w latach następnych, o Tragedii Górnośląskiej.

Prezydenta Piecha gnębi niewiedza siemianowiczan o wydarzeniach na Wołyniu w 1943 roku.

Ciekaw jestem czy do pomocy w jej zorganizowaniu zaprosił już goszczących w naszym mieście uchodźców z Ukrainy. O ich wyzwolenie prawdą wszak też powinien się frasować.

Wiemy – i w tym miejscu o tym przypominamy – że Statut Muzeum mówi jasno (?) i wyraźnie, czym się ma zajmować.

§ 6 Statutu Muzeum stanowi:

Zakres działania Muzeum obejmuje prowadzenie działalności o charakterze naukowobadawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Siemianowic Śląskich i regionu Górnego Śląska, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego i zabytków techniki ilustrujących dzieje miasta i regionu. Muzeum gromadzi również materiały o charakterze archiwalnym: stare fotografie, pocztówki, dokumenty, mapy i publikacje związane z Siemianowicami Śląskimi oraz innymi miejscowościami Górnego Śląska.

Dodajmy, że paragraf 8 Statutu muzeum mówi, żeDyrektor [Muzeum] działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność, ale nieco wcześniejszy paragraf 5 stanowi, że nadzór bezpośredni nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta.

Jak wygląda samodzielność dyrektora możemy się tylko domyśleć, jednak do odpowiedzialności za samodzielność jesteśmy pewni jak wygląda.

PS.

Ponieważ Statut Muzeum podpisał Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika