Obchody 25-lecia utworzenia Cmentarza Żołnierzy Niemieckich w Siemianowicach Śląskich

beata gałecka i adam cebula
Beata Gałecka, zastępca prezydenta miasta z Adamem Cebulą przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich złożyła wiązankę kwiatów w imieniu siemianowickiej delegacji, w której poza wymienionymi znaleźli się: Grzegorz Jurkiewicz (radny Rady Miasta) oraz pracownicy UM: Krzysztof Nos i Krzysztof Bula.

Kilkuosobowa delegacja naszego miasta wzięła udział w uroczystych obchodach 25-lecia Cmentarza Żołnierzy Niemieckich w Siemianowicach Śląskich, organizowanych w minioną sobotę przez Volksbund (Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi).

Podczas uroczystości głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Beata Gałecka, która podkreśliła, jak ważny dla relacji między narodami jest wzajemny szacunek oraz jaką wartość edukacyjną mają groby żołnierzy dla kolejnych pokoleń, które powinny potraktować je jako przestrogę.

Także Andrzej Krzystyniak, przemawiający w imieniu wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina podkreślał, w nawiązaniu do agresji Rosji na Ukrainę, że należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do powtórki z historii, jednocześnie wyrażając zadowolenie z dotychczasowej współpracy w zakresie poszanowania relacji narodu polskiego i niemieckiego.

Wiele ważnych słów, pełnych pokory, wdzięczności i pojednania, padło także ze strony: konsula niemieckiego w Polsce Martina Kremera, Wiceprzewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego – Martina Lippy oraz Prezydenta Volksbundu, byłego szefa Bundeswehry Wolfganga Schneiderhana.

Ważnym elementem uroczystości było także wspólne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem duchownych: katolickiego i ewangelickiego. O muzyczną oprawę uroczystości zadbała Orkiestra Dęta z Kotulina.

Zanim odbyły się uroczystości w Siemianowicach Śląskich przedstawiciele Volksbundu, niemiecki konsul wraz z wiceprezydent Beatą Gałecką, na cmentarzu Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach, złożyli kwiaty na pomniku nagrobnym poświęconym pamięci 6 polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

(WKiS UM / fot.: W. Mateusiak)

Na zdjęciu – Beata Gałecka, zastępca prezydenta miasta z Adamem Cebulą – przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich złożyła wiązankę kwiatów w imieniu siemianowickiej delegacji, w której poza wymienionymi znaleźli się: Grzegorz Jurkiewicz (radny Rady Miasta) oraz pracownicy UM: Krzysztof Nos i Krzysztof Bula.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu