Zrobiono pierwszy krok, by powstała spalarnia śmieci – Siemianowice na tak i na nie

spalarnia śmieci
Obecne ustalenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie są pierwszą próbą budowy spalarni śmieci w katowickiej aglomeracji. Na ilustracji wizualizacja niezrealizowanej instalacji, jaka kilka lat temu miała powstać pod nazwą Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej.

Podczas piątkowych obrad zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), Kazimierz Karolczak, przewodniczący jej zarządu poinformował, że 20 gmin należących do GZM podpisało porozumienie dotyczące zamówienia usługi doradztwa w sprawie planowanej inwestycji w spalarnie odpadów.

Wśród gmin, które wypracowały kompromis, znalazły się także Siemianowice Śląskie.

W tym wypadku Siemianowice Śląskie oddały głoś na bardzo pożyteczną inwestycję. Ciekawe jednak, jak władze miasta wyobrażają sobie dostarczanie odpadów jako paliwa do takiej instalacji.

Przypominamy bowiem, że Rafał Piech z nieznanych nam przyczyn, a pewnie z urojonych problemów czy osobistych animozji, uporczywie rzuca kłody pod nogi, chcą ją zamknąć, siemianowickiej firmie, która agreguje odpady we frakcje, z których powstaje paliwo do spalania w instalacjach – jak to się eufemistycznie mówi – termicznego przetwarzania odpadów, efektem tej termicznej przeróbki jest ciepło mogące zasilać miejskie systemy grzewcze.

(UM / GZM , fot: portalkomunalny.pl)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu