Udana akwizycja, czyli Budżet Obywatelski 2020

Budżet obywatelski ad 2020

Tylko 3% mieszkańców

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich wyłonili właśnie zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. W nowej, elektronicznej formule głosowania (odbywało się ono w dniach 27 maja – 9 czerwca) wzięło udział ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy spośród 11 ogólnomiejskich propozycji inwestycji wybrali te, które ich zdaniem są najbardziej w mieście potrzebne. Tyle oficjalny komunikat.

To zadania własne gminy Siemianowice Śląskie !

Trzeba jednak podkreślić, na co zawsze zwracamy uwagę, że w większości to inwestycje, które należą do zadań własnych gminy. Ideą zaś Budżetu Obywatelskiego jest, by mieszkańcy rozluźniali sztywny gorset urzędniczych przyzwyczajeń, wskazując na sprawy przez władze miasta niedostrzegane lub niedoceniane. Tak o tym pisaliśmy rok temu (link do naszego tekstu z 2018 roku)

W grupie zwycięskich projektów, które zostaną skierowane do realizacji w przyszłym roku budżetowym znalazło się sześć inicjatyw obywatelskich. Oto one:

Tytuł projektu: BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego
Wnioskodawca: Łukasz Hucz
Opis: Rozbudowa systemu monitoringu o 20 kolejnych punktów rozmieszczonych w każdej dzielnicy miasta.

Tytuł projektu: Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka
Wnioskodawcy: Joanna Szafarczyk, Izabela Rajzer-Wysocka
Opis: Realizacja zadań inwestycyjnych w czterech lokalizacjach miasta
Szacunkowa wartość projektu: 440 000 złotych

Tytuł projektu: 2 dzielnice,3 ulice: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska
Wnioskodawca: Grzegorz Mól
Opis: Remont nawierzchni chodnikowych i regulacja miejsc parkingowych w trzech lokalizacjach
Szacunkowa wartość projektu: 440 000 złotych

Tytuł projektu: Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla
Wnioskodawcy: Henryk Lach, Henryk Pesel, Stanisław Kopystyński
Opis: Remont nawierzchni asfaltowej według specyfikacji, w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz położenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.
Szacunkowa wartość projektu: 434 000 złotych

Tytuł projektu: Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej
Wnioskodawca: Marek Jarominek
Opis: Budowa trasy pieszo-rowerowej, wpisującej się w siemianowicki system ścieżek rowerowych. Projekt przyczynia się do ugruntowania wizerunku Siemianowic Śląskich jako „smart city”.
Szacunkowa wartość projektu: 310 000 złotych

Tytuł projektu: Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej
Wnioskodawca: Agnieszka Dyda
Opis: Budowa oświetlenia przy ulicy Okrzei i Turystycznej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów.
Szacunkowa wartość projektu: 110 000 złotych

Tak więc jak widzimy wszystkie zadania są z kategorii zadań własnych gminy. O ich realizacji zadecydowało nieco ponad 3% mieszkańców w glosowaniu internetowym.

Gdzie tu sens?

Przecież o tym jakie zadania, w jakiej kolejności i w jakim zakresie będą realizowane ma decydować Rada Miasta wybierana raz na 5 lat przez znacznie większe gremium, także po to, by przez ten czas mieszkańcy mogli swą społeczną aktywność realizować na innych polach, nie zaś prowadzić akwizycję tematów do zrobienia dla miejskich urzędników.

Specjalna komisja

Przypomnijmy jeszcze jedną ważną sprawę: pod głosowanie zostały poddane tylko te projekty, które zaakceptowała specjalna komisja. Jej wybór to już całkiem inna kwestia, podobnie jak kryteria, które uznała za najważniejsze.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu