Tylko Lewica daje szansę na zmiany [Natalia Nowak- Trojnar]

lewica Natalia Nowak- Trojnar
lewica Natalia Nowak- Trojnar

W kampanii wyborczej pokazuje się przede wszystkim liderów poszczególnych list. A przecież na dalszych pozycjach są również ludzie wartościowi, tacy którzy mają swoje poglądy na życie, politykę. Uważamy, że również im trzeba dać szansę wypowiedzenia się.

Wśród nich znajduje się, socjolog, katowiczanka, ale związana rodzinnie z Siemianowicami Śląskimi NATALIA NOWAK-TROJNAR, miejsce 20 na liście Lewicy w okręgu 31 do Sejmu RP.

– Jestem kandydatką bezpartyjną, w przeszłości członkinią Partii Razem. Mam 35 lat. Skończyłam socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem matką małej córeczki dla której pragnę Polski otwartej i sprawiedliwej społecznie.

Uważam, że tylko lewica stanowi siłę, która może w sposób skuteczny przeciwdziałać niekorzystnym zmianom proponowanym przez partię obecnie rządzącą. Lewica przygotowała program, który nie jest oparty jedynie na chęci „odparcia PiSu”, tak jak propozycja największej dotychczas formacji opozycyjnej.

Listy lewicy pełne są osób, które nie mają koneksji, znajomości, nie są „twarzami z telewizora”. Jednak potencjał tych osób jest przeogromny. Profesjonalistki i profesjonaliści z różnych dziedzin, osoby pracujące na rzecz środowisk lokalnych, aktywistki i aktywiści, eksperci z różnych dziedzin to osoby, które są gwarantem zmiany w polskim dyskursie politycznym. I ja należę do takiej grupy osób.

Przez kilka lat pracowałam w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego gdzie zajmowałam się rozwojem sektora ekonomii społecznej w regionie. Dobrze poznałam środowisko organizacji wspierających osoby najbardziej zagrożone społecznym wykluczeniem. Pracownica socjalna czy asystent rodziny, którzy mają być podporą dla osób dotkniętych trudną sytuacją życiową, nie może zarabiać 1800 zł netto! System polityki i pomocy społecznej, który dziś funkcjonuje jest niewydolny i nieefektywny.

Po macoszemu traktuje się organizacje społeczne. Państwo wspiera finansowo tylko te organizacje pozarządowe, które zgodne są z linią ideologiczną rządzącej partii, co jest sytuacją skandaliczną. Osoby, które pragną działać na rzecz drugiego człowieka napotykają też na utrudnienia przy założeniu fundacji czy prowadzeniu stowarzyszenia.

Zawody takie jak pracownik socjalny, nauczyciel powinny zyskać większy prestiż społeczny.

Pilnego uzdrowienia wymaga też system edukacji. Nauczyciele są zdesperowani i pomiatani. Przyjaciółka pracująca w jednej z siemianowickich szkół zmuszona została do zawieszenia strajku, ponieważ wraz z mężem doszła do wniosku, że nie stać jej na to by go kontynuować. Rodzinie zabrakłoby wówczas pieniędzy na czynsz i ratę kredytu, który zmuszeni byli wziąć by zakupić mieszkanie inne niż kawalerka, w której mieszkali przed urodzeniem się ich dziecka.

Śląsk to miejsce wyjątkowe, perła naszego kraju. Powinno być szczególnie docenione. W swojej pracy zawodowej współtworzyłam także projekt badawczy dotyczący mieszkańców Śląska, którzy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Wynikał z niego jeden wniosek: ludzie chcą tutaj wracać. Jako rodowita Ślązaczka, związana z Katowicami (mieszkam tu od 35 lat, czyli od urodzenia) ale i z Siemianowicami Śląskimi (stąd pochodzi i gdzie mieszka moja rodzina i przyjaciele), podkreślam swój patriotyzm lokalny mówi Natalia Nowak- Trojnar, kandydująca do Sejmu RP z listy Lewicy.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu