Na kogo głosować? Natalia Nowak-Trojnar

Natalia Nowak-Trojnar kandydatka do sejmu 2023

Zapytaliśmy o to Natalię Nowak-Trojnar, zajmującą trzecie miejsce na lewicowej liście kandydatów do sejmu z naszego okręgu wyborczego.

Natalia Nowak-Trojnar to rodowita Ślązaczka. Jej pradziadek był powstańcem, walczył w trzech powstaniach. Jej rodowód wywodzi się z przylegającej do Siemianowic Dąbrówki Małej. Rodzina bliższa i dalsza nigdy nie opuściła Śląska.

Kandydatka jest katowicką radną dzielnicową, której powierzono funkcję przewodniczącej zarządu dzielnicy. Znana w lokalnej społeczności jako orędowniczka wzajemnego szacunku, budowania współpracy i komunikacji w znalezieniu najlepszego dla mieszkańców rozwiązania.

Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Postanowiła spróbować swoich sił jako kandydatka do Sejmu.

Oddajmy jej głos.

„Na listach wyborczych zaprezentowanych przez różne siły polityczne znaleźć możemy sporo ciekawych nazwisk. Wiele z nich jest doskonale na Śląsku rozpoznawalnych. Wiele z nich jednak to osoby, które ze Śląskiem mają mało wspólnego. Kandydaci znani szerokiemu odbiorcy, często wydają się funkcjonować w parlamencie niejako przez zasiedzenie. Ich kandydatury usytuowane zostały na czołowe miejsca na listach niejako z automatu, niekoniecznie za zasługi na rzecz Śląska. Dlatego cieszy tendencja do proponowania przez komitety wyborcze opozycyjnych partii kandydatur, które mogą zmienić ten stan rzeczy.

Szanse na rozpoczęcie pracy w parlamencie powinny dostać osoby związane z naszym regionem, reprezentujące nową jakość w polityce, osoby, które choć nie są znane z telewizji czy mediów, są w stanie realnie i rzeczywiście przysłużyć się naszej małej ojczyźnie. Sama postrzegam się jako jedna z takich osób. Jestem pierwszą w kolejności kobietą na liście Lewicy w okręgu 31. Dla mnie ma to znaczenie w kontekście stosunkowo niewielkiej reprezentacji kobiet w polskim sejmie. Lewicowe poglądy mam od zawsze i realizuję je w codziennej działalności. Uważam, że należy przestać postrzegać politykę jak coś złego, szkodliwego, jak grę która toczy się z dala od obywatela”.

Natalia Nowak-Trojnar kandydatka do sejmu 2023

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika