Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

Rozstrzygnięcie konfliktu przez zwaśnione strony właśnie przez mediację, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

W ramach trwającego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji uczniowie siemianowickich szkół zostali zaproszeni do sądu. Sędzia Rafał Cebula w wykładzie „Mediacje- sposób na wszystko” przybliżył młodzieży pojęcie mediacji i jej zalety. Do rozmowy włączyła się również policjantka, która zachęcała do rozwiązywania konfliktów z pomocą pedagogów czy osób dorosłych, a nie brania spraw w „swoje ręce”.

Od 15 października do 19 października trwał Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Przez kilka dni w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych były udzielane bezpłatne porady mediatorów. Odbywały się również konferencje, wykłady, warsztaty, które miały na upowszechnić rozwiązywanie konfliktów w sposób ugodowy.

Nie każdy wie, że nie zawsze konieczne jest zakładanie sprawy w sądzie lub – co jeszcze gorsze – rozwiązywanie konfliktów w sposób bezpośredni, np. przez użycie przemocy. Można przecież skorzystać z pomocy mediatora. Rolą mediatora jest poprowadzenie dialogu w sposób neutralny i bezstronny, pozwolenie popatrzenia stronom na problem bez emocji, skupiając się na sednie sprawy i dojściu do porozumienia.

Na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w gmachu siemianowickiego sądu sędzia Rafał Cebula przeprowadził wykład pn. „Mediacje-sposób na wszystko”. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół nr 2, ZSTiO Meritum oraz ZSOiZ im. Prof. Budryka dowiedzieli się czym zajmuje się mediacja i dlaczego warto ją stosować. Przy tematyce związanej z mediacją w parze było wymieniane słowo konflikt. I właśnie o konflikcie, jego podłożach i konsekwencjach do rozmowy włączyła się podkom. Tatiana Lukoszek. Stosowanie agresji, przemocy do ich „rozwiązania”, czy zażywanie używek jako ucieczki od nich, nie rozwiązuje problemu, a jedynie jeszcze go pogłębia.  W sytuacjach konfliktowych warto rozmawiać z drugą stroną, wysłuchać argumentów, spojrzeć z punktu widzenia innej osoby i negocjować.

Sądzimy, że po tym wykładzie wizyta uczniów będzie jedyną jaką złożyli w sadzie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu