Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

Rozstrzygnięcie konfliktu przez zwaśnione strony właśnie przez mediację, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

W ramach trwającego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji uczniowie siemianowickich szkół zostali zaproszeni do sądu. Sędzia Rafał Cebula w wykładzie „Mediacje- sposób na wszystko” przybliżył młodzieży pojęcie mediacji i jej zalety. Do rozmowy włączyła się również policjantka, która zachęcała do rozwiązywania konfliktów z pomocą pedagogów czy osób dorosłych, a nie brania spraw w „swoje ręce”.

Od 15 października do 19 października trwał Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Przez kilka dni w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych były udzielane bezpłatne porady mediatorów. Odbywały się również konferencje, wykłady, warsztaty, które miały na upowszechnić rozwiązywanie konfliktów w sposób ugodowy.

Nie każdy wie, że nie zawsze konieczne jest zakładanie sprawy w sądzie lub – co jeszcze gorsze – rozwiązywanie konfliktów w sposób bezpośredni, np. przez użycie przemocy. Można przecież skorzystać z pomocy mediatora. Rolą mediatora jest poprowadzenie dialogu w sposób neutralny i bezstronny, pozwolenie popatrzenia stronom na problem bez emocji, skupiając się na sednie sprawy i dojściu do porozumienia.

Na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w gmachu siemianowickiego sądu sędzia Rafał Cebula przeprowadził wykład pn. „Mediacje-sposób na wszystko”. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół nr 2, ZSTiO Meritum oraz ZSOiZ im. Prof. Budryka dowiedzieli się czym zajmuje się mediacja i dlaczego warto ją stosować. Przy tematyce związanej z mediacją w parze było wymieniane słowo konflikt. I właśnie o konflikcie, jego podłożach i konsekwencjach do rozmowy włączyła się podkom. Tatiana Lukoszek. Stosowanie agresji, przemocy do ich „rozwiązania”, czy zażywanie używek jako ucieczki od nich, nie rozwiązuje problemu, a jedynie jeszcze go pogłębia.  W sytuacjach konfliktowych warto rozmawiać z drugą stroną, wysłuchać argumentów, spojrzeć z punktu widzenia innej osoby i negocjować.

Sądzimy, że po tym wykładzie wizyta uczniów będzie jedyną jaką złożyli w sadzie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika