Budżet dobry, bo wyborczy? – komentuje Adam Cebula

adam cebula

„Jest to dobry budżet, zważywszy na przejściowe braki w budżecie w 2023. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze w sierpniu brakowało pieniędzy na wypłaty dla urzędników, pracowników jednostek budżetowych czy nauczycieli przedszkola. Te kłopoty to efekt Nowego ładu.

Dlatego rada wyraziła zgodę na emisję kolejnych już obligacji na kwotę 28 mln pln. Ponieważ poprzedni rząd zwrócił zabrane pieniądze, sprzedane w grudniu obligacje, zasiliły budżet na 2024 rok.

Dlatego przekonywanie, że obecny budżet jest bez pożyczki, to nieścisłość, kredyt jest, tylko zaciągnięty w poprzednim roku budżetowym. Dotacja na remonty mieszkań w wysokości 30 mln pln cieszy, szkoda jednak, że inne miasta w tym czasie otrzymały zdecydowanie wyższe sumy, np. ponad dwukrotnie mniejsza ludnościowo Czeladź otrzymała przeszło 130 mln pln.

Trzecim ważnym elementem dochodu obecnego budżetu jest dotacja z subregionu , to część nam należna. W sumie zebrała się rekordowa suma w obecnym budżecie.

Pełnię szczęścia zaburza wytyk Regionalnej Izby Obrachunkowej o problemach z budżetem i możliwościach obsługi zaciągniętych kredytów. Do tego dochodzą długi szpitala oraz zaległości czynszowe na mieszkaniach komunalnych”

To pierwsza z – miejmy nadzieję – dłuższego cyklu wypowiedzi sumujących, oceniających i komentujących najdłuższą – bo blisko 6-letnię kadencję władz samorządowych w Polsce. (red)

Foto – W grudniu minionego roku Rada Miasta Siemianowice Śląskie uchwaliła budżet na 2024 rok. O ocenę budżetu na rok wyborczy poprosiliśmy Adama Cebulę, przewodniczącego rady miasta.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu