Siemianowicka szkoła bliżej katowickiej uczelni

anna zasada chorab

15 września Dyrekcja II LO im. J. Matejki w Siemianowicach Śląskich mgr Joanna Siwczyk zawarła porozumienie o współpracy z Uczelnią Korczaka – Akademią Nauk Stosowanych z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez dr Annę Zasadę – Chorab (Dziekana Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych).

Mając na uwadze proces nieustannego kształtowania się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, a wraz z nim rolę edukacji ustalono zasady i formy współpracy i formy wspierania działalności partnerów.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika