Siemianowice Śląskie wyróżnione przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

marcin materna i jakub nowak
Nagrodę z rąk Marcina Materny, Wiceprezesa ZPP, w imieniu władz miasta, odebrał Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora siemianowickiego urzędu (drugi z prawej). 

We wtorek 19 września w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”.

Podczas wydarzenia Siemianowice Śląskie odebrały przyznawaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk nagrodę Przyjazny Samorząd.

– Nasz urząd został nagrodzony za budowanie wielu płaszczyzn komunikacji z lokalnymi przedsiębiorcami, co przekłada się pozytywnie na ich rozwój – mówi Jakub Nowak.

– Docenione zostały również nasze projekty, jak śniadania biznesowe i szkolenia dla pracowników firm oraz pracodawców, jako te rozwiązania, które pozwalają na budowanie sieci relacji pomiędzy przedsiębiorcami – dodaje.

Ważne z punktu widzenia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców okazało się, także nasze zaangażowanie we wspieranie mikro i małych firm, które to stanowią główną siłę polskiej gospodarki.

Takie wyróżniania pokazują, że zaangażowanie Miasta w budowanie pozytywnych relacji z biznesem i podejmowane w ramach tego prace są zasadne, tym bardziej, iż znajdują uznanie w oczach samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców.

(BP UM Siemianowice Śląskie)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu