Siemianowice: Remonty ulic na życzenie mieszkańców

siemianowice Remonty ulic na zyczenie

Rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją infrastruktury drogowej w mieście, obejmujące kolejne projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 / czytaj także –  Udana akwizycja, czyli Siemianowice Budżet Obywatelski 2020/

Mowa tu o budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ulicy Towarowej (Michałkowice), autorstwa Marka Jarominka, czego efektem będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Nowa ścieżka o długości ok. 310 m będzie przebiegała na wysokości ogródków działkowych, pomiędzy wjazdem do stacji paliw, a wjazdem na teren betoniarni. Wzdłuż niej (w miejscu dotychczasowego oświetlenia) zostaną zamontowane nowe słupy i lampy oświetlenia ulicznego.

Oprócz tego rusza przebudowa nawierzchni ulicy Jaworowej (os. Tuwim) dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu na jezdni oraz ułatwi manewrowanie. Modernizacja ulicy obejmie m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni i krawężnika, wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z tłucznia z poszerzeniem i wydłużeniem jezdni. Następnie wykonanie jezdni z kostki betonowej z placem manewrowym oraz miejscami postojowymi. Pomysłodawcą tej inwestycji jest Grzegorz Mól.

W sumie wartość powyższych zadań wyniesie 638.529,2 zł, a ich zakończenie przewidziano na wrzesień bieżącego roku.

Na tym nie koniec. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpocznie się remont ulicy Jagiellońskiej (zadanie inwestycyjne również pomysłu Grzegorza Móla), na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hutniczą (ok. ul. Sobieskiego) do budynku nr 6, obejmujący m. in wymianę nawierzchni jezdni i chodnika, zabudowanie i regulację krawężnika drogowego i obrzeży chodnikowych oraz regulację urządzeń infrastruktury technicznej.

(Dagmara Brudek-Schulz, UM Siemianowice Śląskie)

Foto – Ulica Jaworowa ma być szersza.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu