Po opadach śniegu w Siemianowicach pojawił się problem odśnieżania dróg. Całodobowy tel. 32 220 01 80

odśnieżanie w siemianowicach

Niewielkie, ale długotrwale pady śniegu w minionych dniach sprawiły, ze poruszanie się po ulicach było utrudnione. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach wyjaśnia jakie są zasady utrzymania dróg w mieście w okresie zimowym.

Zgodnie z opracowanymi procedurami odśnieżania, drogi w tzw. I standardzie muszą być odśnieżone do godziny po ustaniu opadów śniegu, zaś na jezdnie należące do II standardu odśnieżarki muszą wyjechać do czterech godzin po tym jak przestanie padać śnieg.

Oznacza to, że po tym czasie ulice muszą być po prostu przejezdne. Dotyczy to również przystanków autobusowych oraz tzw. miejsc niebezpiecznych.

Do pierwszej kategorii odśnieżania należą te ulice, które stanowią główne ciągi komunikacyjne Siemianowic Śląskich, po których kursują autobusy komunikacji publicznej, która nie może zostać zakłócona.

Utrzymaniem przejezdności gminnych dróg w trakcie zimy zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Śnieg jest równie uciążliwy dla pieszych. Za stan chodników w gminach odpowiadają zarówno samorządy jak i właściciele nieruchomości. Ustawa stanowi, że za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości odpowiedzialni są ich właściciele: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz osoby prywatne.

Pod całodobowym telefonem alarmowym 32 220 01 80 dyżuruje pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście. Również te związane ze stanem infrastruktury drogowej w okresie zimy. Tam można zgłaszać ewentualne wątpliwości dotyczące zaśnieżonych chodników czy ulic.

Szczegółowych informacji związanych z zimowym utrzymaniem infrastruktury pieszo-drogowej w godzinach pracy urzędu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, pod nr tel. 32 760 54 92 lub 32 760 53 77.

(WGK UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu