Pilotażowa zmiana w nocnej komunikacji publicznej w Siemianowicach Śląskich

autobus m28katowice siemianowice

We wrześniu br. uruchomiono metropolitalną linię autobusową M28, na której realizowane są również nocne połączenia pomiędzy Katowicami a Siemianowicami Śląskimi. Linia ta dojeżdża do centrum Siemianowic, i – co istotne – finansowana jest z budżetu GZM.

Badania ilości pasażerów korzystających z tej oferty przeprowadzone w dwóch pierwszych miesiącach kursowania autobusowej linii M28 wykazały, że w efekcie jej uruchomienia, z 5 nocnych kursów tramwaju nr 16 (którego koszty obciążają budżet Gminy) na trasie od pętli Plac Skargi do pętli Plac Alfreda praktycznie nikt nie korzysta (sporadycznie przez pojedynczych pasażerów).

W konsekwencji od 1 grudnia br. na terenie Siemianowic Śląskich wprowadza się pilotażową zmianę rezygnując z nocnych kursów tramwaju linii nr 16.

„Transport na zlecenie” w Siemianowicach

Ponadto Gmina zgłosiła akces przystąpienia do projektu „transport na zlecenie” – czyli zastępcza komunikacja nocna, polegająca na zamawianiu busa kursującego na trasach obsługiwanych przez komunikację publiczną. Uruchomienie w Siemianowicach tego projektu pozwoli zastąpić późnowieczorne i nocne kursy autobusów na mniej obciążonych liniach. Projekt przeszedł już pomyślnie testy w Gliwicach i Sosnowcu, zatem liczymy również na powodzenie w Siemianowicach Śląskich.

(UM)

foto: Szymon Duczek

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu