Dni Herberta w COGITO

zbigniew herbert

Uroczysty apel rozpoczął obchody Dni Herberta w ZS COGITO. W tym roku mają one wyjątkowy charakter, ponieważ na XXIII Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół we Wrocławiu Damian Królikowski, dyrektor szkoły został nowym przewodniczącym stowarzyszenia zrzeszającego szkoły herbertowskie. Tym samym ZS COGITO stał się główną siedzibą Klubu. Podczas apelu pan dyrektor przypomniał postać Zbigniewa Herberta, podkreślił dekalog współczesnego człowieka, będący głównym motywem twórczości poety. Zobowiązał wszystkich uczniów COGITO do odważnego przestrzegania tego dekalogu.

Po uroczystym apelu, młodzież wzięła udział w lekcji otwartej przeprowadzonej przez polonistki Bożenę Rosicką i Annę Musiał. W tym roku tematem lekcji było ukazanie Herberta jako poety kultury. Nauczycielki zinterpretowały wiersze ,,Dlaczego klasycy” oraz ,,Apollo i Marsjasz”. Lekcję urozmaiciły fragmenty listów Zbigniewa Herberta oraz muzyczne interpretacje poezji naszego patrona. Spotkanie z wierszami czerpiącymi z tradycji antycznej stało się okazją do refleksji.

Obchody Dni Herberta nie obyłyby się bez słodkiego akcentu. Uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem p. Renaty Olszak przygotowali pyszne Cogitki, czyli przysmaki Pana Cogito. Młodzież naszej szkoły będzie miała okazję do uczestnictwa w różnych inicjatywach zorganizowanych z okazji 99 rocznicy urodzin wielkiego poety. Jedną z nich będzie konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie zilustrują wiersze Zbigniewa Herberta. W ramach obchodów uczniowie wszystkich klas pierwszych obejrzą film ,,Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie”.

Wyjątkowo piękna jesień tego roku sprzyja zadumie i chwili refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, o której tak często pisał Zbigniew Herbert.

Cogito z prezesem i siedzibą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Klub Herbertowskich Szkół”

damian królikowski

Damian Królikowski, dyrektor ZS COGITO oraz prezes Stowarzyszenia „Klub Herbertowskich Szkół”

Klub Herbertowskich Szkół to stowarzyszenie, do którego należą wszystkie szkoły w Polsce noszące imię Zbigniewa Herberta. Zjazd Założycielski odbył się 22-23 lutego 2001 r. w Lublinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Celem Klubu jest m.in.:

  • integracja społeczności szkolnych wokół osoby Patrona i świata Jego wartości zawartego w twórczości poetyckiej;
  • organizacja różnych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, propagujących twórczość Księcia Poetów Polskich.

Do Klubu Herbertowskich Szkół należy 18 szkół polskich i 1 z USA (Nowy Jork) noszących imię Zbigniewa Herberta.

Podczas XXIII Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół jaki miał miejsce we Wrocławiu, odbyło się 19 października 2023 roku zebranie członków Stowarzyszenia na którym głównym tematem była nominacja nowego prezesa oraz zmiana siedziby stowarzyszenia. Damian Królikowski, dyrektor siemianowickiej szkoły został wybrany na prezesa Stowarzyszenia, którego siedziba została przeniesiona z Lublina do Siemianowic Śląskich.

Nowa siedziba stowarzyszenia będzie mieć za zadanie pełnić funkcję centrum edukacyjnego, które będzie gościć spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje poświęcone nauczaniu i działalności związanym z filozofią Herberta. To także symboliczny krok, który ma na celu zbliżenie stowarzyszenia do innych ośrodków edukacyjnych i kulturalnych w kraju. Warto podkreślić, że dzieje się to w czasie gdy ZS Cogito przygotowuje się do obchodów 90-lecia szkoły w 2024 roku, który to rok jest także 100 rocznicą urodzin Zbigniewa Herberta.

(B. Rosicka, COGITO / UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu