COGITO ERGO SUM

Danuta Kopyczok, dyrektorka Zespołu Szkół Cogito z medalem Pro Patria

Pod koniec ubiegłego roku w Warszawie odbyło się spotkanie szkół noszących imię poety Zbigniewa Herberta. Wzięła w nim udział Danuta Kopyczok, dyrektorka Zespołu Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich. Technikum wchodzące w skład tego zespołu nosi właśnie imię Zbigniewa Herberta, a Pan Cogito jest postacią występującą w jego twórczości.

Imię to wzięło się z łacińskiej transkrypcji sentencji Kartezjusza Cogito ergo sum – „Myślę więc jestem”.

Szkoła Cogito kształci w następujących praktycznych specjalnościach: technik żywienia, technik hotelarstwa, kelner, a także piekarz, cukiernik, wędliniarz. Na przełomie stycznia i lutego br. w Cogito planowane jest uruchomienie nowoczesnej kuchni do nauki zawodu sfinansowaną ze środków unijnych.

Już po tym spotkaniu herbertowskich szkół, 12 grudnia 2017 roku, podczas pobytu w Warszawie Danuta Kopyczok, dyrektor szkoły otrzymała z rąk Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medal Pro Patria.

Uhonorowane medalem Pro Patria mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

ZEW

na zdj. Danuta Kopyczok, dyrektorka Zespołu Szkół Cogito z medalem Pro Patria

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu