Życie w czasach zarazy – aktywne Siemianowickie Centrum Kultury

Willa Fitznera w Siemianowicach Śląskich

Opracowane są propozycje działań na najbliższe tygodnie oraz  działania w ramach Akcji Lato/ lipiec – sierpień 2020/ w różnych scenariuszach. W zależności od zmieniającej się sytuacji w kraju i zaleceń rządowych będziemy wybierać te spośród propozycji merytorycznych działań kulturalnych, które będą możliwe do realizacji.

Życie w czasach zarazy – aktywne Siemianowickie Centrum Kultury

W Siemianowickim Centrum Kultury na etatach zatrudnionych jest obecnie 58 pracowników.
W czasie zawieszenia działalności kulturalnej pracownicy przychodzą do pracy, pracują zdalnie, wykorzystują urlopy oraz korzystają ze zwolnień lekarskich czy dodatkowej opieki na dzieci.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa covid-19 w każdym z obiektów pełnione są dyżury pracowników w godzinach 7:00-15:00 oraz obecni są pracownicy w celu utrzymania bieżącej działalności SCK. Jednocześnie w obiektach nie przebywa więcej niż kilkunastu pracowników.

W związku z obecna sytuacją realizujemy naprawy i konserwacje w oparciu o materiały, które można zakupić w okolicznych placówkach handlowych oraz dostępne w Internecie. Pracownicy techniczni wykonują zadania samodzielnie oraz w zespołach dwu osobowych podczas prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Z uwagi na utrudniony dostęp do niektórych artykułów bhp zawiesiliśmy tymczasowo prace remontowe w dużym zapyleniu.

Praca odbywa się rotacyjnie tzn. niektórzy pracownicy działu technicznego pozostają
w gotowości do wykonywania pracy zgodnie z harmonogramem, inni w tym czasie wykonują obowiązki w oddziałach SCK. Część personelu korzysta z usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Prawie wszyscy pracownicy merytoryczni działu technicznego wykonują swoje obowiązki zdanie, a w stałym miejscu pracy są tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względów formalnych.

 

PROGRAM i DZIAŁANIA MERYTORYCZNE SCK

Siemianowickie Centrum Kultury już od pierwszych dni, kiedy pojawiły się zalecenia w ograniczaniu kontaktu przeniosło swoją działalność merytoryczną do przestrzeni wirtualnej, udostępniając mieszkańcom i sympatykom SCK różne formy działalności kulturalnej dostępne w sferze online. Co ważne – SCK nie jest tylko moderatorem, ale od początki zaistniałego okresu nadawcą kulturalnych i edukacyjnych treści online.

Cały zespół pracowników merytorycznych pracuje zdalnie od 16 marca. Podczas odpraw on-line codziennie określane są działania bieżące oraz długoterminowe zadania  z podziałem obowiązków na konkretny dzień.  Zaistniała sytuacja wygenerowała dużą ilość pracy administracyjnej, związanej ze zmianą umów, kontaktami z klientami, zmianą terminów  imprez lub zwrotami za zakupione bilety, kontaktami  z uczestnikami zajęć i sekcji artystycznych oraz organizacją zajęć w wersji online w zaistniałych  okolicznościach. Nasza praca koncentruje się również przede wszystkim  na stałym kontakcie z klientami SCK poprzez przygotowanie oferty kulturalnej  i  atrakcyjnego programu z propozycjami wydarzeń artystycznych w wersji  wirtualnej

ZAPRASZAMY DO SCK – WIRTUALNIE:
na kanale facebook oraz youtube.pl – emitowane są filmy przygotowane przez naszych pracowników, np. serie:

– Wirtualna Pracownia

– Teatr Domowy

– Klub Gier Planszowych

– Spektakl na Międzynarodowy Dzień Teatru

Za nami pierwsze wirtualne spotkania z artystą w ramach Fitzner Cafe. Kolejne aktywności działań kulturalnych – w trakcie opracowania. Codziennie na profilu facebookowym SCK pojawia się kilka postów z propozycjami  koncertów online, wirtualnych spacerów, galerii i wystaw online, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, ćwiczeń, warsztatów, otwartych zasobów czytelniczych etc.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami Wirtualnego SCK do udziału w których

Kalendarz imprez – jest zmodyfikowany. Cześć dużych imprez ma nowe terminy, np.: Krzysztof DAUKSZEWICZ – zamiast 5.04.2020 – nowy termin   26.06 2020

VOOVOO – zamiast 28 MARCA  – nowy termin – 17 maja 2020

BACIARY – zamiast 15 marca  – nowy termin – 20 maja 2020

(realizacja tych imprez w nowych terminach uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaleceń dla zachowania bezpieczeństwa. O zmianach będziemy informować na bieżąco)

Ponieważ ogłoszenie sytuacji epidemiologicznej  zbiegło się w czasie z planowaniem imprez kulturalnych SCK na okres IV – VI 2020 – od razu zostały one zaplanowane z przystosowaniem do obecnej sytuacji  – w większości w wersji on-line, pozwalającej na udział w naszych propozycjach kulturalnych bez wychodzenia z domu.

Niektóre z form działalności SCK prowadzone do tej pory  realizowane są w zmienionej formie w wersji online, np.: zajęcia plastyczne dla dzieci, Poranki Teatralne, Klub Gier Planszowych, spotkania  muzyczne z serii Fitzner Cafe. Wkrótce pojawią się również inne koncerty w wersji on-line, zajęcia gordonowskie z serii Twórczy Bajtel i inne działania.

Wszystkie te działania wymagają od naszych pracowników merytorycznych kreatywności, oswajania nowych narzędzi i jak w całym świecie adaptacji działań kulturalnych do świata wirtualnego.

Życzymy zdrowia i w pełni popierając akcję „Zostań w domu” zapraszamy do skorzystania z propozycji Wirtualnego SCK.

Dyrekcja i pracownicy Siemianowickiego Centrum Kultury

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu