Zmiany w funkcjonowaniu USC Siemianowice (80% nieobecnych)

urząd stanu cywilnego siemianowice

Urząd Stanu Cywilnego zamieścił na stronie Urzędu Miejskiego komunikat informujący o zmianach w swoim działaniu.

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i 80% absencji pracowników Urzędu Stanu Cywilnego informujemy o czasowym zwieszeniu bezpośredniej obsługi klientów. Osobiście przyjmowane będą tylko i wyłącznie sprawy pilne – to znaczy rejestracja zgonów oraz martwych urodzeń (sporządzanie aktów zgonu).

W każdym innym przypadku wnioski przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez pozostawienie wniosku w skrzynce podawczej USC oraz Urzędzie Miasta ul. Jana Pawła II/10 i Michałkowickiej 105.

Rejestracji urodzenia dziecka można dokonać tylko poprzez platformę ePuaP.

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Uznania dziecka poczętego dokonać można w okolicznych Urzędach Stanu Cywilnego.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób należy składać wnioski znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

USC nie jest w stanie na bieżąco realizować zamówień na odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia. Rozumiejąc wystąpienie bardzo pilnych przypadków, w których wymagane jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Urzędem Stanu Cywilnego telefon nr 573 071 352 lub usc@um.siemianowice.pl i indywidualne ustalenie możliwego terminu załatwienia sprawy.

Apelujemy do mieszkańców o zrozumienie trudnej sytuacji i prosimy o odłożenie załatwienia spraw nie mających pilnej potrzeby na późniejsze terminy lub skorzystanie z możliwości ich załatwienia w innych urzędach stanu cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego: urodzenia, zgonu czy zawarcia małżeństwa) pobrać można w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Przepraszamy Państwa za wprowadzone ograniczenia.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu