Zbigniew Wieczorek zamieni Willę Fitznera w Villa Poetica – Spotkanie z poetą

zbigniew wieczorek villa poetica

Zbigniew Wieczorek to znany w regionie dziennikarz i nieco mniej znany, ale uznany i lubiany poeta.

Podczas swego (po)wieczorku poetyckiego będzie opowiadał o powodach pisania, jego efektach, które będzie przedstawiał czytając swe zapiski ze swojego dorobku poetyckiego.

Spotkanie muzycznie umili Bohdan Wantuła, a całość poprowadzi Krzysztof Bogdoł, wstęp wolny.

12 maja 2023 (Piątek), g. 17:00, SCK – Willa Fitznera w Siemianowicach Śląskich

zbigniew wieczorek villa poetica

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu