Zameczek jeszcze bardziej unijny

Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3,7 mln zł

Zameczek jeszcze bardziej unijny

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała już unijne dofinansowanie, w kwocie 1,6 mln zł, na pierwszy etap rewitalizacji zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich, który zakończono w sierpniu bieżącego roku.

Przypomnijmy, zakres prac objął odnowienie elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych oraz sztukaterii, wymianę stolarki okiennej i nawierzchni tarasu, wykonanie iluminacji, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wykonanie półtorametrowej, granitowej opaski wokół budynku (poszerzonej od strony tarasu) oraz wykonanie izolacji fundamentów. Koszt inwestycji wyniósł blisko 3,4 mln zł. Wyżej wymienione dofinansowanie zostało przyznane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

To jednak nie koniec, przed nami realizacja drugiego etapu odnowy Zameczku. Tym razem zostanie przeprowadzony remont wnętrza pałacu (nowa posadzka, okładziny ścienne, stolarka, wyremontowane zostaną instalacje wewnętrzne: elektryczne, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej) oraz renowacja szklenia i konstrukcji stalowej zabytkowej oranżerii. Na to zadanie również pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3,7 mln zł, co stanowi 85% zakładanych kosztów kwalifikowanych.

Przypomnijmy: Pod koniec XVIII wieku w Michałkowicach osiedlił się ród von Rheinbabenów, którzy prowadzili tutaj rozległe interesy, a około 1870 roku wznieśli neogotycki pałac. Obiekt ten był później gruntownie przebudowywany – na początku i na końcu XX wieku. W 1892 roku majątek zakupił Hugo Hohenlohe. Po II wojnie światowej pałac w Michałkowicach przejęła siemianowicka kopalnia węgla kamiennego „Michał”. Następnie w budynku mieścił się Dom Technika „Zameczek”. Obecnie to jedna z filii Siemianowickiego Centrum Kultury. Dawny pałac Rheinbabenów stoi w malowniczym otoczeniu Parku Górnik, w pobliżu kościoła, przy drodze do Bytkowa.

Autorem zdjęcia jest Wojciech Mateusiak

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika