Wyniki matur w siemianowickich szkołach najgorsze wśród miast Metropolii

wyniki matur siemianowice śląskie 2021

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło w województwie śląskim w tym roku 29 684 absolwentów szkół ponadpodstawowych. 2290 uczniów oblało maturę z dwóch przedmiotów.

5773 maturzystów, aby otrzymać świadectwo dojrzałości musi przystąpić do egzaminu poprawkowego. 8 procent zdających nie zaliczyło egzaminu z języka polskiego. 23 proc. oblało matematykę.

– Te wyniki są zbliżone do wyników z lat poprzednich. Nasze województwo jest w średniej krajowej – uspokaja Robert Wanic, szef OKE.

Jednak w odniesieniu do wyników w Siemianowicach Śląskich o średniej już mówić nie można, bowiem wyniki w naszych szkołach są NAJGORSZE spośród wszystkich miast na prawach powiatu wchodzących w skład Metropolii.

Oto bowiem, spośród 246 uczniów, którzy przystąpiło do matury tylko 145 otrzymało świadectwa dojrzałości, co daje zdawalność na poziomie 59%!

W miastach sąsiednich mamy zdawalność: w Katowicach 76%, Świętochłowicach 73%, Chorzów 73%, Bytom 68%.

Jeśli chodzi o język polski, to zdawalność jest jeszcze niższa, wynosi 51%!, gorszego wyniku wśród miast metropolii nie zauważyliśmy. O wiele lepiej poszło siemianowickim maturzystom z j. angielskim, tu zdawalność wyniosła 93%. Matematyka, tu zdawalność jest bardzo niska, ledwo 41%.

Co gorsza, średnie wyniki osiągane na poszczególnych egzaminach w siemianowickich szkołach także należą do najniższych w zestawieniu.

Słabe wyniki matur są powodem zmartwienia absolwentów i ich rodziców.

Takie relacje przekładają się oczywiście na wybór szkół przez absolwentów podstawówek, i to jest kolejny powód do zmartwienia, tym razem dla nauczycieli.

PS.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym, którego cześć pisemna odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00). Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br.

Wszystkim, którzy zdawać będą egzaminy poprawkowe życzymy udanego drugiego podejścia.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu